"Jeg ansatte ingen fra branchen"

Interviewet fra 2010 med Jesper Højberg Christensen, stifter af og bestyrelsesformand for Adice A/S

Da Jesper Højbjerg Christensen fik sin kandidatgrad i dansk og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, valgte han en helt anden vej end studiekammeraterne. Han tog et job som tekstforfatter på et reklamebureau, hvilket senere har ført til en karriere inden for strategisk kommunikation, hvor Jesper Højberg Christensen i 25 år været med til at tegne branchen.

I dag er Jesper Højberg bestyrelsesformand i Advice A/S, en virksomhed han selv stiftede i 1991. Advice A/S er en konsulentvirksomhed, der primært beskæftiger sig med ledelses- og kommunikationsrådgivning og som er en del af Advice-netværket, der blandt andet også tæller Kommunikationsforum og Advice Digital.

Det motiverer Jesper Højberg at udvikle og ifølge ham selv er han mere udviklingsorienteret end decideret entreprenant. "Det at være fremme i frontlinjen med en faglighed og se den blive anvendt, det synes jeg er sjovt"

Ansatte kun kandidater fra universitetet

Før det kom til en ledelsespost i eget firma, havde Jesper Højberg flere kvalificerende studiejobs og var i tidens ånd politisk aktiv i VS og medredaktør af Politisk Revy. Både studiejobbene og det politiske engagement har ifølge ham selv været med til at give kvalifikationer, der kunne bruges i en karrieremæssig sammenhæng.

"Der ansatte jeg til en dels forundring og forargelse så ingen fra branchen, kun folk med de dengang helt nye universitetsuddannelser."

Jesper Højbjerg Christensen

Efter studiet overvejede Jesper Højberg et job som gymnasielærer, han gik forskervejen med et kandidatstipendium (det svarer til nutidens ph.d.), men arbejdsmæssigt følte han sig faktisk mere på rette hylde da han ved et tilfælde blev tekstforfatter på et reklamebureau.

Den anderledes arbejdsform og de hurtige deadlines tiltalte Jesper Højberg, der tidligt i forløbet besluttede sig for at skrive en lærebog. Forlaget bad ham skrive en bog om PR (Public Relations) - og dette blev det egentlige gennembrud for Jesper Højbjerg. Ingen havde tidligere skrevet en lærebog om dette emne, og pludselig stod Jesper Højberg som ekspert på området og tilmed som en af de eneste.

I 1991 valgte han at blive selvstændig og startede Advice, der med fokus på anvendt teori i konsulentarbejdet fandt en niche i kommunikationsbranchen. "Der ansatte jeg til en dels forundring og forargelse så ingen fra branchen, kun folk med de dengang helt nye universitetsuddannelser (...) Super dygtige kandidater, som virkelig kunne gøre en forskel i det felt af rene dag-til-dag praktikere", forklarer Jesper Højberg.

Siden da er det gået slag i slag for Jesper Højberg, der nu har trukket sig fra ledelsen i Advice A/S og udelukkende sidder som bestyrelsesformand, dog med enkelte konsulent- og ledelsesopgaver for de helt store kunder.

Tæt tilknytning til universitetsverdenen

Jesper Højbjerg Christensen har stadig en tæt tilknytning til universitetsverdenen. Et af hans nyeste projekter, Academy A, er et kommercielt forskningscenter, der udvikler teorier, metoder og værktøjer til virksomheder og samfundet baseret på humanistisk og samfundsvidenskabelig grundforskning.

Samtidig er Jesper Højbjerg nyudnævnt adjungeret professor på Copenhagen Business School, ligesom han er censor på flere af de danske universiteter og har netop på Gyldendal Business udgivet bogen "Når forretningen kommunikerer".

Jesper Højberg Christensen mener ikke, at der behøver være de store skel mellem forskere og praktikere. Han synes, at der er blevet bygget alt for mange mure, og ser en tæt sammenhæng mellem det som eksempelvis Advice A/S arbejder med, og det som samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere beskæftiger sig med.

"Hvad kan jeg bruge mine studiejobs til?"

Når Jesper Højberg skal give gode råd videre, peger han først og fremmest på det at være orienteret udad til allerede under studiet. "Man må gøre sig klart, hvad der skal ske efter studietiden, og hvad man kan bruge sine kompetencer til".

"Man må gøre sig klart, hvad der skal ske efter studietiden, og hvad man kan bruge sine kompetencer til."

Jesper Højbjerg Christensen

De studerende skal med andre ord være mere strategiske. "Hvad skal jeg faktisk bruge det, jeg kan til, og hvad kan jeg bruge mine studiejobs til?". Eksempelvis kan man ifølge Jesper Højberg Christensen gå målrettet efter at skrive et speciale, der omhandler en virksomhed, en branche eller et emne, som relaterer til ens drømmejob. Desuden får mange studerende deres job gennem netværk, og derfor er det vigtigt at få et studiejob og dermed et netværk mens man studerer.

Selvom mange af de kandidater, der bliver udklækket fra universiteterne i disse år, kan have svært ved at finde job, ser Jesper Højberg ikke sort på fremtiden for de bedste og for dem der orienterer sig mod erhvervslivet. "Vi kan måske ikke konkurrere på den teknologiske ydelse, men vi har en række humanistiske og samfundsvidenskabelige kandidater, der kan sammentænke mennesker og samfund, forstå målgrupper og segmenter samt skabe identitet omkring ydelser og produkter, hvilket alt sammen er kerne-vigtigt".

Læs mere om Jesper Højbjerg Christensen her.