Der blev stillet hårde krav

Mit studie – dit studie med Jakob Scharf, chef for PET og KU-alumne fra jura
Interview fra 2014

Juraen har fulgt Jakob Scharf tæt siden han i 1990 færdiggjorde studierne på Københavns Universitet. Først som jurist i diverse ministerier, i EU og nu som chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det var en stor overgang
Jakob Scharf troede egentlig i mange år, at han skulle være journalist, men jo nærmere han kom afslutningen på gymnasiet, desto mere stod det klart for ham, at han ville i en anden retning. Jakob Scharf ønskede en uddannelse, der kunne føre i mange retninger, og der var juraen det oplagte valg for ham.

Det var dog svært helt at vide, hvad det indebar at læse på universitetet, forklarer han, og peger på læsebyrden og det, at man i langt højere grad var ansvarlig for egen læring. Og så blev der stillet langt flere krav. ”Det var hårdt arbejde, og der var virkelig meget der skulle læses”, fortæller han.

"Der skal tages nogle svære prioriteringer og nogle svære beslutninger, hvilket kræver en skarphed på alle niveauer

Jakob Scharf

Fantastiske undervisere

Men sliddet og den megen læsning gav dog også pote i den anden ende, når man pludselig kunne begynde at se en større sammenhæng og udvikle nye metoder. Og så fremhæver Jakob Scharf de mange fantastiske undervisere på jurastudiet, der var en kombination af forskningstunge undervisere og praktikere.

”Det var værdifuldt, at man kunne tiltrække undervisere, der underviste på et højt fagligt niveau, men som så også havde en fantastisk praktisk indsigt. De kunne optræde med en stor aura, og så kunne de krydre den teoretiske gennemgang med praktiske eksempler”, forklarer han.

Siden da er Jakob Scharf da også selv vendt tilbage til universitetet som underviser. ”Det har været givende at undervise, men det er også lidt en forpligtelse, og man bør ikke lægge universitetet bag sig.”

Prioriterede studiejob

Selvom jurastudiet var et slidsomt studie med en meget stor læsebyrde, prioriterede Jakob Scharf under hele studiet at have relevante studiejobs. Både hos Statsadvokaten, hos Folketingets Ombudsmand og på et advokatkontor.

For Jakob Scharf var det fantastisk, at han langsomt kunne begynde at arbejde med de ting, han havde beskæftiget sig ed på studiet – og så endda i et juridisk miljø. ”Det var fantastisk givende og nok også noget af det, der fik mig igennem studiet”, fortæller han.

Den juridiske metode i centrum
Efter sidste eksamen på jura tog Jakob Scharfs karriere hurtigt fart. Han nåede både politiske departementer, EU-repræsentationen i Bruxelles og et job i Statsministeriet som juridisk rådgiver, inden han skiftede til Rigspolitiet, hvor han nu sidder som øverste chef i PET. 

Fælles for de jobs han har haft, har været den juridiske metode, der er fulgt med. Det har måske nok været lidt tilfældigt, at det ikke blev advokatvejen, fortæller Jakob Scharf, men ”den juridiske metode har fyldt rigtig meget hele vejen igennem.”

Komplicerede juridiske spørgsmål

Stillingen som chef i PET er også en stilling, hvor der er stor fokus på juraen. Her skal Jakob Scharf som chef for en stor organisation, operere inden for komplicerede juridiske problemstillinger og hele tiden navigere inden for de beføjelser, PET har, med omtanke.

”Der skal tages nogle svære prioriteringer og nogle svære beslutninger, hvilket kræver en skarphed på alle niveauer. Andre steder kan der være en lidt større tolerance over for fejl”, konstaterer Jakob Scharf.  Derfor er juraen stadigvæk en stor del af Jakob Scharfs hverdag, selvom tiden selvfølgelig også går med at lede en stor organisation med mange ansatte.

”Engager dig på studiet”
Når Jakob Scharf bliver bedt om at give et godt råd videre til de nystartede KU-studerende på jura, handler det om hurtigt at komme ind i en læsegruppe, således at man kan sparre med andre om teorien og sætte tingene i perspektiv.

Og så skal man give sig tid til at kaste sig ind i andre ting på studiet end læsning og eksamener og engagere sig i eksempelvis studenterpolitik eller jurastudiets proceskonkurrencer. ”Det var værdifuldt for mig i min studietid og gav mig masser af inspiration. Og så gav mig også en mulighed for at opbygge nogle praktiske færdigheder, så det hele ikke blot blev teori”, slutter PET-chefen.