Man skal turde kaste sig ud i tingene

Mit studie – dit studie med Gitte Seeberg, generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) og KU-alumne fra jura.
Interview fra 2014

I virkeligheden var det nok en lille smule tilfældigt, at Gitte Seeberg havnede på jurastudiet på Københavns Universitet. Det stod klart for hende, at hun ville have en universitetsuddannelse, men hun havde også overvejet både økonomi og medicin. Og selvom Gitte Seeberg, når hun ser tilbage, fortæller, at hun nok også var blevet glad, hvis hun har læst de andre fag, har hun gennem sin karriere konstant kunnet bruge jurafaget, både som advokat, politiker og nu som generalsekretær i Verdensnaturfonden.

Gammeldags studie

”Jeg var faktisk meget glad for at læse jura og syntes, at det var sjovt. Jeg kunne godt lide at være på universitetet og gå inde i de gamle lokaler”, fortæller Gitte Seeberg, der syntes om de historiske og lidt højtidelige rammer i bygningerne i Indre By. Lokaliteten passede på den måde også meget godt til jurastudiet, som Gitte Seeberg opfattede som lidt gammeldags, hvilket dog ikke nødvendigvis var negativt.

"Jeg tror, at når man læser jura, så får man også presset en form for sund fornuft ind i hjernen, og hvis man kan bruge den sunde fornuft, så kommer man faktisk ret langt med det

Gitte Seeberg

Gitte Seeberg kunne nemlig godt lige den lidt traditionelle kultur på jura, men valgte også undervejs i studierne at tage en pause for at rejse til Frankrig. Alligevel kunne hun allerede som 25-årig kalde sig cand.jur. med speciale i skatteret og selskabsret. ”Der var nogle af fagene, som jeg syntes var virkelig forfærdelige – for eksempel forvaltningsret”, forklarer hun og fortsætter ”men helt irrelevant har det jo ikke været, kan jeg se nu”. For set i bakspejlet blev det et enormt værdifuldt fag for Gitte Seeberg, der blandt andet som politiker har beskæftiget sig meget med forvaltningsret og -jura.

Noget af det, som Gitte Seeberg fremhæver ved jurastudiet var det gode sociale liv, hvor hun skabte venskaber, som holder den dag i dag.

Fuldmægtig på Stevns

Da Gitte Seeberg i 1986 afsluttede studierne, ville hun gerne ud og være advokat, men flere år med økonomisk krise og kartoffelkur betød tårnhøj arbejdsløshed. Hun havde dog besluttet sig for, at hun ville være advokat ligegyldigt hvad.

Det betød, at Gitte Seeberg måtte flytte for drømmen, da hun fik mulighed for en stilling som fuldmægtig i Store Heddinge på Stevns. Her bosatte hun sig og arbejdede i tre år – en tid hun var rigtig glad for. ”Mange måtte vente længe på at få job. Jeg ville have flyttet til Færøerne eller Grønland, hvis det skulle være, men så langt blev det heldigvis ikke”, fortæller Gitte Seeberg og smiler.

Farvel til friheden

På det personlige plan var det et stort skifte at gå fra at være universitetsstuderende til at have et fast arbejde, idet der var en kæmpe frihed forbundet med at studere. ”Man bliver mødt af en noget brat opvågnen, når man så får job på et advokatkontor, der jo også har ry for at være et ret arbejdskrævende sted”, fortæller Gitte Seeberg, der dog havde haft temmelig meget erhvervsarbejde i løbet af studierne og derfor var vant til at lægge mange timer.

Fuldmægtig-tiden blev interessant, fordi de samfundsmæssige konjunkturer også spillede ind på de arbejdsopgaver, der ramte Gitte Seebergs bord. Den økonomiske nedtur medførte nemlig en del sager omhandlende insolvens med tvangsauktioner til følge. ”Det var både spændende og sjovt at komme ud og arbejde med det, man havde studereret, men man finder hurtigt ud af, at der kan være langt fra lærebøgerne til virkeligheden”.

Rigtig voksen

Men selvom tiden på Stevns var en fantastisk lærerig tid, ville Gitte Seeberg gerne tilbage til København og i 1989 startede hun sit eget kontor som selvstændig advokat. Hun havde nogle klienter, hun kunne starte op på og fik hurtigt møderet for landsretten.

”Man møder pludselig folks sande natur, når man eksempelvis begynder at beskæftige sig med arvesager. Så skal man til at være rigtig voksen” fortæller Gitte Seeberg om arbejdet. Og selvom Gitte Seeberg bevægede sig længere og længere væk fra universitetslivet, var hun selvfølgelig ikke færdig med at lære nye ting.

”Jurastudiet handler først og fremmest om metoden og måden at gøre ting på. Det er det man skal føre over på ens praktiske liv. Derfor er der også rigtig meget at lære når man er færdig med universitetet. Man skal kunne omsætte det man lærte på universitet til en ny hverdag”.

Politik er mere end et fuldtidsjob

I 1994 tog Gitte Seeberg lidt af et karriereskifte. Efter 8 år som advokat og advokatfuldmægtig stillede hun op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Gitte Seeberg havde venner og bekendte i det politiske liv, som lokkede hende til at stille op, men hun havde egentlig ikke nogle store forventninger om at blive valgt.

Hun ville dog gerne gøre noget for de konservative, og før hun så sig om, var hun blevet valgt ind og kunne se frem til en ny hverdag som én af de 179 folkevalgte. Gitte Seeberg havde i første omgang ikke planer om at opgive advokathvervet, men hun blev enormt grebet af det politiske liv, for som hun fortæller: ”Politik er mere end et fuldtidsjob! Selvom man arbejder afsindigt meget, kan man dog selv bestemme meget af sit eget arbejde og dermed minder det lidt om den frihed du oplever som studerende”.

Gitte Seeberg følte i høj grad, at hun kunne tage jurastudierne og advokatgerningen med ind i det politiske liv. ”Jeg har været ordfører på hundrede, måske tusindevis, af lovforslag gennem årene, og det er helt sikkert, at det har været en fordel at have den grundlæggende forståelse for det juridiske og det lovgivningsmæssige”, forklarer Gitte Seeberg, der i mange år var skatteordfører, hvilket netop var et af hendes specialer undervejs i studiet.

Fra politik til pandaer

Inden Gitte Seeberg tog skiftet til Verdensnaturfonden (WWF), havde hun også en periode i Europaparlamentet. ”Det var enormt spændende at se, hvordan den danske og europæiske lovgivning spiller sammen”, fortæller hun og fortsætter: ”Jeg kan kun anbefale alle at tage et ophold i Bruxelles som praktikant eller nyuddannet – det er sindssygt vigtigt”.

Herefter gik turen som sagt til WWF, hvor Gitte Seeberg nu sidder som generalsekretær på et kontor, hvor den ikoniske panda pryder væggene. Her har hun ansvaret for omkring 35 medarbejdere plus studenter, i en organisation der arbejder for naturen og miljøet, men som også arbejder for, at mennesker skal passe ind i dén sammenhæng. ”Hvis ikke man også finder plads til menneskerne, så bliver der ikke en bæredygtig udvikling”, forklarer hun. 

Sund fornuft

Gitte Seeberg bruger nu først og fremmest sin ledelseserfaring og sin politiske erfaring. Men selvom det føles som lang tid siden, at hun var advokat, har hun stadig har en ret god fornemmelse for kontrakter og jura.

”Jeg tror, at når man læser jura, så får man også presset en form for sund fornuft ind i hjernen, og hvis man kan bruge den sunde fornuft, så kommer man faktisk ret langt med det”.

Den sunde fornuft kan Gitte Seeberg så bruge, når hun sammen med Verdensnaturfonden søsætter nye projekter så forskellige steder som Asien, Afrika og Grønland.

Vær ikke så fokuseret på at vælge det rigtige

”Man skal turde kaste sig ud i tingene og være lidt ligeglad med, hvad andre tænker”, pointerer Gitte Seeberg til slut og fortsætter: ”Jeg har da også lavet forkerte beslutninger, men det har altid vist sig, at der kom noget godt ud af det. Hvis det ikke går, åbner der sig nok nogle nye muligheder”. Derfor ser Gitte Seeberg heller ikke tilbage på eksempelvis tiden i Ny Alliance som et nederlag.

”Jeg tror på, at hvis man er et engageret menneske, så kan der være 100 ting, der er ’det rigtige’. Det handler om, hvordan du arbejder med det”.