"Jeg tror på forførelse"

Interview fra 2010 med Finn Kjær Jensen, mag.scient og adm. direktør i European Institute For Risk Management

Karrieren har for antropologen Finn Kjær Jensen på mange måder handlet om at lade sig forføre, og han er blevet forført af alt fra feltarbejde i Sydamerika til muligheden for at kunne opbygge en vidensmæglervirksomhed i Danmark.

Derfor er Finn Kjær Jensens egen karrierevej ikke så meget præget af planlægning og strategiske valg, men i højere grad af at turde gå efter det, der rummer noget brændbart.

"Det er ikke nødvendigvis bevidste valg, man tager, men tit og ofte er det forførelsens princip, der gør, at man vælger noget frem for noget andet", fortæller administrerende direktør Finn Kjær Jensen

"Det kom bag på mig, at jeg sagde dette, men der sker så det, at jeg rent faktisk føler mig forpligtet på min friskhed - så jeg tager til Columbia."

Finn Kjær Jensen

Kaffereklame førte til Columbia

Finn Kjær Jensens interesse for antropologi opstod på mange måder som en tilfældighed. På den sidste dag i gymnasiet satte nogle elever sig sammen og begyndte at tale om, hvad de skulle lave efter gymnasiet. Finn Kjær Jensen havde ingen planer eller ideer om, hvad fremtiden skulle byde på. Så inspireret af "kaffereklamer og smukke brune kvinder" fortalte han vennerne, at han ville tage til Columbia.

"Det kom bag på mig, at jeg sagde dette, men der skette så det, at jeg rent faktisk følte mig forpligtet på min friskhed - så jeg tog til Columbia", fortæller Finn Kjær Jensen.

Den efterfølgende rejse til Columbia skabte en interesse for Sydamerika hos Finn Kjær Jensen, og efter at have rejst rundt på kontinentet mente han, at han måtte få lidt systematik på oplevelserne, hvilket blev indgangen til antropologistudiet. Antropologi var også dengang meget akademisk forførende, forklarer han.

Antropologien og interessen for guddommeliggørelse

Finn Kjær Jensen blev indskrevet på Institut for Antropologi i slutningen af 70'erne. Han vendte senere tilbage til Sydamerika i forbindelse med diverse feltstudier, primært drevet af en blanding af empirisk og teoretisk lyst, som han beskriver det.

Finn Kjær Jensens studier gik til Argentina og kom blandt andet til at omhandle begrebet karismatisk lederskab. "Det interesserede mig voldsomt at forstå, hvorfor folk lige pludselig løber ud i gaden og i mere eller mindre ekstase ophøjer en mand. Hvorfor og hvordan guddommeliggør mennesker hinanden?. Det er et evigt interessant spørgsmål," siger han.

Finn Kjær Jensen starter på en ph.d., og han har ambitioner om at sammentænke det "lille liv" på pampaen blandt dansk-argentinere med store videnskabsteoretiske problemstillinger, men han må erkende, at forløsningen udebliver.

En ny virkelighed

Da Finn Kjær Jensen en dag sidder med søndagsavisen, ser han et opslag om en stilling som udviklingschef i Storstrøms Amt, der virker tillokkende. Finn Kjær Jensen havde på det tidspunkt ingen praktisk erfaring inden for feltet.

Storstrøms Amt søgte en person til at arbejde med kultur og værdier i amtets organisation. Finn Kjær Jensen bliver udviklingschef og forsøger at føre forskningsbaseret viden ud i praksis. "Jeg følte mig ganske fristet eller måske oven i købet kaldet af det anliggende", siger han om nødvendigheden af at oversætte velfunderet viden til praksis, hvilket fylder meget i hans arbejdsliv.

Efter jobbet i Storstrøms Amt arbejdede Finn Kjær Jensen en periode som uddannelseschef på Gentofte Amtssygehus, hvorefter han fik mulighed for at starte et videnscenter, der skal arbejde med risikoproblemstillinger i den offentlige sektor. Det bliver en forløber for European Institute For Risk Management (EIRM).

Brobygning mellem teori og praksis

I forbindelse med det nye videnscenter følte Finn Kjær Jensen sig igen fristet, idet ideen med EIRM var at skabe og formidle forskningsbaseret viden til brug for ledere og specialister, både i Danmark og internationalt.

"Jeg tror på forførelse. Men forførelse er ikke bare at kaste sig hovedløst ud i hvad som helst og så håbe på, at der er nogen, der griber en."

Finn Kjær Jensen

Risikospørgsmålene kan være meget jordnære i eksempelvis kommunerne, men det forhindrer jo ikke, at svarene er begrundet i solid viden. "Jeg havde muligheden for at bygge noget op på et nyt felt, idet der var sat nogle kreativitetsfremmende betingelser, og det tiltrækkes jeg af", fortæller Finn Kjær Jensen.

Finn Kjær Jensen kalder selv EIRM for vidensmægler. Formålet er blandt andet at selektere og tilpasse viden, så den kan bruges i praksis i en given kontekst, i såvel den private som den offentlige sektor. EIRM iværksætter endvidere egne projekter, foretager undersøgelser, leverer rådgivning m.v.

Man skal turde tro på forførelsen

Når samtalen falder på, hvad nydimitterede kan gøre for at sikre sig et job på et hårdt arbejdsmarked, vender Finn Kjær Jensen tilbage til forførelsens kunst.

"Jeg tror på forførelse. Men forførelse er ikke bare at kaste sig hovedløst ud i hvad som helst og så håbe på, at der er nogen, der griber en. Forførelse handler jo om at være klar til at blive forført, gøre sig forførende, at vide, hvor man gerne vil hen, og lade sig forføre i den retning og - nota bene - med analyseapparatet tændt og dømmekraften i behold", forklarer Finn Kjær Jensen.

For Finn Kjær Jensen ligger heri en understregning af, at man som studerende såvel som kandidat skal besidde en stærk faglighed og gerne også en faglig stolthed. "Til de studerende i dag er der kun ét at sige: Læs, læs, læs - og tænk!. Den langsomme forførelse er den smukkeste."

OPDATERING: Siden interviewet i 2010 er Finn stadig adm. direktør ved EIRM men også adm. direktør og partner ved Gemeinschaft