Superkarriere, is i maven og netværket i orden

Interview fra 2009 med Christina Hvid, fhv administrende direktør i Danske Slagterier

Da Christina Hvid som 35-årig satte sig i chefstolen hos Danske Slagterier som administrerende direktør, var hun ikke blot en ung kvindelig topchef i et traditionelt og mandsdomineret univers. Der var også tale om en næsten kometagtig karriere. På blot seks år bevægede Christina Hvid sig fra at være nyansat change manager i Symbion A/S til at sætte sig i chefstolen på Axelborg. På vejen havde hun været omkring Erhvervsfremmestyrelsen, Wonderful Copenhagen, ligesom hun havde haft forskellige kasketter på i Symbion – den seneste som administrerende direktør.

Om karriereforløbet

Ved første øjekast ser det ud som om, Christina Hvid har foretaget nogle gevaldige karrierespring, men sådan ser hun ikke selv på det: ”Der har været tale om meget forskellige typer af virksomheder og organisationer, men samtidig ser jeg en rød tråd i de opgaver, der skulle løses,” siger hun. Den røde tråd handler dels om at føre virksomheder igennem forandringsprocesser, dels om at arbejde i et krydsfelt hvor både erhverv, innovation og viden skal spille sammen.

"Man kan ikke planlægge sit karriereforløb, men man skal gå derhen hvor man synes det er spændende, og hvor der byder sig nogle muligheder."

Christina Hvid

For Christina Hvid har det handlet om at have jobs, hvor man kan brænde for indhold og opgaver, og hun siger: ”Jeg tror ikke, man kan planlægge sit karriereforløb, men at man skal gå derhen, hvor man synes, det er spændende og hvor der byder sig nogle muligheder”.

Det første job

Christina Hvid har altid vidst, at hun ville arbejde i det private erhvervsliv. Samtidig beskriver hun sit første job som nyuddannet cand. polit. i Erhvervsfremmestyrelsen som enormt godt og lærerigt, fordi det bød på mange grundlæggende opgaver f.eks. som at skrive notater, referater, oplæg og taler. Oprindeligt søgte hun en specialkonsulentstilling i Erhvervsfremmestyrelsen. Christina Hvid var på det tidspunkt endnu ikke færdig med sit speciale, så kvalifikationerne rakte ikke til special-konsulent-niveauet, men hun blev i stedet tilbudt en fuldmægtig-stilling – og skulle så lige skrive specialet færdigt.

Christina Hvid blev senere direktionssekretær i styrelsen, og hun fremhæver at præcis den stilling rummer gode muligheder for at synliggøre sine kompetencer for kolleger og chefer.

Siden jobbet i Erhvervsfremmestyrelsen har Christina Hvid som sådan ikke haft brug for de specifikke politfaglige kompetencer: ”Jeg bruger mere de grundlæggende metoder og tankesæt fra polit – og ikke det mikroøkonomi og matematik vi lærte. Jeg bruger også meget helt andre kompetencer som jeg har fået undervejs”.

Børn og karriere

Christina Hvid blev tilbudt jobbet i Danske Slagterier, mens hun var på barsel med sin yngste. Tilbuddet kom som en stor overraskelse, men jobbet opfyldte mange af de ønsker og krav hun havde til et kommende job. Hun sagde ja til den nye udfordring, men sørgede samtidig for, at der var tid til børnene. F.eks. stillede hun den betingelse, at hun ikke skulle have for mange rejsedage langt væk, og at hun ikke altid skulle møde tidligt ind om morgenen, fordi hun prioriterede at have en rolig start på dagen sammen med familien.

Christina Hvid holdt dog ikke almindelig barselsorlov, men var på job med begge de små børn, der blev indlagt ammepauser i bestyrelsesmøderne, ligesom svigermor kom i sving og trillede med barnevognen på gangene, når Christina Hvid var til møder.

"Jeg har ikke lavet speltboller og hjemmelavet æblemos."

Christina Hvid

Samtidig påpeger Christina Hvid dog, at man som topleder i meget høj grad selv kan tilrettelægge sit arbejde, og at det giver frihed til at manøvrere i forhold til børnene, men at det også handler om nogle prioriteringer: ”Jeg har ikke lavet speltboller og hjemmelavet æblemos. Det handler om at bruge alle de hjælpemidler, man kan få, som f.eks. outsourcing af det praktiske i hjemmet og hjælp fra bedsteforældre. Og i lang tid spiste vi primært take-away aftensmad fra Diakonissestiftelsen”.

Det vigtige netværk

Christina Hvid er medlem af rektoratets Kompetencepanel, og udover at det ligger fint i forlængelse af hendes interesse for forskning, for spændingsfeltet i offentlig og privat samarbejde og for Københavns Universitet, er også det en oplagt mulighed for at udvide sit kontaktnet – for at netværke.

Det er centralt og helt naturligt for Christina Hvid at netværke i karrieresammenhænge, og hun har gjort det siden sin studietid, hvor hun bl.a. engagerede sig i mange forskellige studierelevante ting. Det handler om at være åben, interesseret og involvere sig i de sammenhænge, man nu befinder sig i. Hun siger:” Man må snakke med folk i enhver arbejdssammenhæng og høre hvad de kan”.

Etableringen af gode netværk på og omkring de forskellige arbejdspladser har også betydet, at jobbet i Erhvervsfremmestyrelsen indtil videre har været det sidste job, som Christina Hvid skrev en formel ansøgning til. Siden har hun hver gang fået en opringning fra en interesseret virksomhed eller organisation med tilbud om job.

I foråret 2009 opsagde Christina Hvid sin stilling som administrerende direktør uden at have et andet job på hånden. Men det betyder ikke, at hun har ondt i maven, men som hun kalder det: ”Is i maven”.

”I dag er jeg CEO-between-jobs, og det er mit eget valg. Jeg har afsluttet den store opgave med at fusionere tre store organisationer inden for kød- og slagteribranchen, og nu skal jeg noget andet”. Christina Hvid er dog ikke tvivl om, at hun også i fremtiden gerne vil arbejde i forsknings- og vidensvirksomheder på højt niveau - med ledelsesansvar.

OPDATERING: Christina arbejder nu som adm. direktør ved Rejseplanen for Bus og Tog, se bl.a. hendes LinkedIn profil her