”Min store interesse er mit job”

Interview fra 2009 med Camilla Hersom, Cand.scient.pol, og formand for Forbrugerrådet

Camilla Hersom arbejdede som specialkonsulent i Finansministeriet, da hun i 2006 blev spurgt, om hun ville være formand for Forbrugerrådet. Det blev, hvad hun kalder ”en stejl, men ret fornøjelig læringskurve” at fylde den nye lederstilling ud.

Lederrollen

Som formand for Forbrugerrådet har Camilla Hersom ikke ansvaret for den daglige drift og ledelse, det er en opgave der ligger hos Forbrugerrådets direktør. Formandsposten har derimod mange politiske dimensioner, og hun uddyber:”kendetegnet ved den lederrolle jeg har nu, er at jeg er blevet leder på et strategisk niveau”.
Når man bliver leder, kan kernefagligheden ikke længere stå alene, hvis det skal fungere. Der skal mere til, og man er nødt til at være bredt orienteret, siger Camilla Hersom. Derudover påpeger hun at: ” jo højere man stiger, desto mere skal man også fylde det med sig selv” og at i forbindelse med de første skridt vil skoene nok altid føles noget store.

"Jeg ville ikke kunne arbejde for noget, jeg ikke troede på."

Camilla Hersom

Som leder vil man efter hendes mening altid være rollemodel, hvad enten man vil det eller ej, og hun understreger: ”Ledelse er et afgørende for hvilken stemning, der er i en organisation”.

Men der er også omkostninger forbundet med lederrollen, og især fremhæver Camilla Hersom det, at man som leder ikke længere har kolleger på sin arbejdsplads. Hun søger derfor også sparring andre steder: ”Det er vigtigt for mig at have et godt netværk og at have andre mennesker, jeg kan tale med” siger hun.

Det personlige engagement

For Camilla Hersom er det meget vigtigt, at hun kan være personligt engageret i sit job og at hun kan identificere sig med de opgaver der ligger i jobbet: ”Jeg ville ikke kunne arbejde for noget, jeg ikke troede på”, siger hun. Camilla Hersom synes selv at hun har været meget privilegeret, fordi hun har kunnet gå ind for missionen i alle de jobs hun har haft, men hun påpeger også at skiftet fra embedsmand til formand for Forbrugerrådet har medført en ændring: ” fordi den formandsplads er en politisk rolle, hvor det er endnu mere vigtigt at være personligt engageret.”

Camilla Hersom fremhæver, at jobbet for hende i virkeligheden er en livsstil. Hermed ikke sagt at hun kun lever og ånder for sit arbejde, for der er også et familieliv med tre mindre børn, som kræver tid og engagement. Men så er der heller ikke flere timer i døgnet: ”der meget vi ikke gør – vi har ikke særligt mange fritidsinteresser og vi ser heller ikke meget TV” fortæller Camilla Hersom.

At give noget tilbage til universitetet

For Camilla Hersom er den faglige viden fra Institut fra Statskundskab meget væsentlig i det nuværende arbejde som formand: ”det at vide noget om landets opbygning, hvordan staten er skruet sammen, beslutningsgange, er helt afgørende i mit arbejde nu”.

Udover den helt specifikke faglige viden er Camilla Hersom også meget klar på, at hun bruger den brede akademiske viden en universitetsuddannelse giver: ”Jeg synes jeg bruger den hele tiden. Man lærer at sortere en hel masse stof meget hurtigt og at analysere. Det er nyttigt”.

"De studerende skal følge deres interesse, men de skal overveje om der er noget rugbrød i det."

Camilla Hersom

Camilla Hersom sidder i Aftagerpanelet på Institut for Statskundskab, og det gør hun bl.a. fordi hun gerne vil give noget tilbage til instituttet og til Københavns Universitet. Noget af det handler om at give de studerende en fornemmelse af, hvad der bliver efterspurgt, når de bliver færdige og skal ud på arbejdsmarkedet: ” Det er vigtigt at kunne noget håndværk, statistik, analyse” påpeger hun og giver dette råd: ” man skal følge sin interesse, men overveje om der er noget rugbrød i det, Det er faktisk ikke så ringe, at der er et job til én, når man er færdig.”

OPDATERING: Siden interviewet i 2009 er Camilla stoppet ved Forbrugerrådet, hun var medlem af folketinget for Radikale Venstre fra 2011-2015 og siden 2017 været formand for Danske Patiente. Læs mere om Camilla Hersom her.