Landskabsarkitekten der blev leder

Interview fra 2014 med Bo Ulrich Bertelsen, som i 1990 blev landskabsarkitekt fra det tidligere Landbohøjskolen (KVL), som nu er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. I dag leder han 750 ansatte, der hjælper børn og familier. Den utraditionelle karrierevej er brolagt med en søgen efter livslang læring – læring som Bo bl.a. har fundet på kurser ved Copenhagen Summer University.

Studier i 80’erne: lille fag med stort sammenhold

25 studerende startede på uddannelsen som landskabsarkitekt (cand.hort.) sammen med Bo Ulrich Bertelsen, men kun 12 blev kandidater i 1990. Sammenholdet på det lille fag var stort, og den faglige tradition stolt og engageret – men uden karakterræs. Underviserne var ligeså vigtige som faget og gav mange ahaoplevelser. Studiet trækker tråde gennem et langt arbejdsliv, fortæller Bo:
”Den røde tråd i min uddannelse har været selvstændighed og nysgerrighed, godt hjulpet på vej af den analytiske metode; vi identificerer problemer, undersøger dem, præsenterer løsninger, prioriterer og implementerer. Kort fortalt”.
Dog kunne fagligheden ikke stå alene: ”På studiet skulle vores arbejde være perfekt, men dét kan man godt skyde en hvid pil efter, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Her betyder normer, tid og andre faggrupper meget for, hvordan resultaterne falder ud. Det er først, når man skal forklare sit fag og argumentere, at man viser, at man er dygtig. Man vælger jo ikke sine kolleger.”

Specialet blev springbræt til job

’Hvordan kan man med få midler skabe et smukt, rekreativt og sammenhængende område?’ Sådan lød Fredensborg Kommunes spørgsmål, og Bo tog udfordringen op i sit speciale. Kommunen blev så glad for resultatet, at den gerne ville implementere det, men Bos vejleder påpegede, at universitetet havde ophavsretten. ”Men I kan jo ansætte en af forfatterne”, foreslog han. Således startede Bos lange karriere, og han blev den første landskabsarkitekt i kommunens stab. Dengang var der stor arbejdsløshed, og Bo var opsat på at vise sine kolleger, at de havde fået mere end en designer – at han kunne arbejde både konkret og analytisk med hverdagsting. Tre måneder havde han til at bevise sit værd:
”Jeg følte mig lidt fræk; talte med direktøren og plantede nogle frø. I sådan en situation skal man overskride sine egne grænser og sælge sig selv – på en anstændig måde.” Det gjorde Bo ved at fortælle og bevise, hvem han er, og hvad han er god til. Hvilket resulterede i at Bo blev fastansat og arbejdede for kommunen, indtil han fire år senere rykkede teltpælene op og flyttede til Jylland.

Tilbage til de jyske rødder

Bo kommer ’fra Thy af’, så efter nogle år begyndte han at længes efter den jyske halvø og spejdede efter jobmuligheder. Herning Kommunes parkafdeling ansatte ham til et stort projekt; det offentlige skulle konkurrenceudsættes, og Bos opgave blev at omstille afdelingen til det private marked. Det var spændende at sidde med i møderne med Finansministeriet, men Bo kom til kort, når økonomistyringen blev kompleks. Han manglede en økonomisk faglighed og tog derfor en HD (Handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse, red.). 
”Det blev vendt på hovedet: I det offentlige gik vi fra at skulle bruge et budget til at tjene penge. Bl.a. ved at stille medarbejdere til ansvar for deres tidsforbrug. Sprogbrugen ændrede sig også, nu handlede det om ’at skabe værdi’.” 
Ledelseserfaringerne og det bredere teoretiske fundament betød, at Bo fik lyst til mere; til at bruge sin viden i en bredere kontekst. Derfor søgte og fik han job som leder af HR-Udvikling i Herning Kommune i 2008. Han fik bl.a. til opgave at hjælpe med ledersparring og at lede større organisationsforandringsprojekter.

Ledelse på et oprørt hav

I 2013 fik Bo en udfordring: En stor institution for borgere med senhjerneskade (fx voksne der er ude for alvorlige ulykker) var kørt sur i at fungere på markedsvilkår. Tidligere var stedet meget ’fag-fagligt’, men de ansatte opfattede nye økonomiske krav som angreb udefra på fagligheden. Det gav en del polemik, også i pressen. Der skulle ro på, og institutionens fire områder skulle løftes. Bo takkede ja til udfordringen og havde et år til at løse problemerne. Det gik godt med at få det teknisk-administrative på plads, men kulturen på arbejdspladsen var et langt, sejt træk, så Bo blev fastansat for at forankre nye værdier og identiteter blandt de ansatte.

Bo fortæller, at det grundlæggende spørgsmål på arbejdspladsen er, hvordan folk forholder sig til det at miste noget af sig selv eller af et andet menneske. Følelsen af tab er allerede til stede i arbejdet med senhjerneskadede borgere, så hvis man skærer ned på personalets timer, vil både pårørende og personale også her opfatte det som et tab – af faglighed eller omsorg. Men offentlige institutioner fungerer inden for fastlagte økonomiske rammer, så Bo måtte vende oplevelsen på hovedet: ”Det handler om at finde ud af, hvordan man sænker ankerpunktet på en måde, så alle oplever hjælpen som en gevinst i stedet for tab. Det er meget komplekst at koble følelser og økonomi, men nyere økonomiske modeller formår faktisk at inkorporere psykologi”.

Det handler altså om at komme et spadestik dybere og italesætte de normer og magtstrukturer, som ligger bag beslutninger og prioriteringer, fortæller Bo. Lederen og landskabsarkitekten fik hjælp fra et uventet fagområde – filosofi – da han fulgte kurset ’Coaching, Kierkegaard og lederskab’  på Copenhagen Summer University.

"Mit arbejde bliver lettere, når jeg videreuddanner mig. Jeg bliver bevidst om det, jeg ikke vidste, jeg ikke vidste.

Bo Ulrich Bertelsen om Copenhagen Summer University 

Tilbage til universitet

”Horisonten bliver større og opgaverne mindre”. Sådan indfanger Bo, hvad han får ud af at gå på Copenhagen Summer University , hvor han tre somre har været kursist i en uge. I 2014 fulgte han ’Coaching, Kierkegaard og lederskab’, som ledes af Pia Søltoft, lektor ved Teologi, og Reinhard Stelter, professor ved Idræt. Med udgangspunkt i Kirkegaards definitioner af selvet og relationen til andre mennesker lærer kursisterne om 3. generation af coaching. Bo er særligt glad for, at der ligger forskning til grund for kurset:

”Jeg tager ikke på seminarer med guruer og andre ’frelsere’, for jeg tror ikke på dem. Løsninger har vi nok af – det handler om at finde ud af, hvad problemet skyldes”. Endelig er fagligt selvværd en gevinst ved videreuddannelse: ”I bund og grund giver det mig en stor sikkerhed og tro på, at jeg kan håndtere mine opgaver  

Karrieren tog en ny drejning 1. maj 2015, hvor Bo Ulrich Bertelsen blev chef for Børn og Forebyggelse – og dermed 750 medarbejdere – i Herning Kommune. Enheden arbejder for at yde støtte til børn og familier, således børene bliver robuste og livsduelige.