Specialist i epidemier

Mit studie – dit studie med Bjarne Ørskov Lindhardt, ledende overlæge på Hvidovre Hospital og KU-alumne fra medicin
Interview fra 2015

Bjarne Ørskov Lindhardt startede på medicinstudiet på Københavns Universitet i midten af 70’erne. Han ville egentlig have læst til tandlæge, men havde ikke høje nok karakterer og da der dengang ikke var adgangskrav på medicinstudiet tænkte han, at det jo lignede det han ville. I 1982 færdiggjorde han så studierne og har sidenhen skabt sig en medicinsk karriere inden for specialet infektioner og epidemier.

Et bredt studie

”Jeg var ikke god til noget særligt”, fortæller Bjarne Ørskov Lindhardt om valget af studiet, og derfor passede medicin ham godt, idet det var tilpas bredt med både kemi, biologi og psykologi.

Samtidig så Bjarne også det at få lov til at læse medicin som en fantastisk ting, fordi jobmuligheder bagefter er så brede – der er så mange retninger, man kan gå i. Derfor er han da også, når han ser tilbage, rigtig glad for, at han ikke blev tandlæge.

Stopprøver

Studiet levede i det hele taget godt op til Bjarnes forventninger, men det var også et hårdt studie, hvor mange blev sorteret fra af de barske stopprøver. ”6 % bestod i første forsøg, mens 94 % ikke bestod og måtte kæmpe for at komme med senere” forklarer han og fortsætter ”der gik lidt sport i at bestå denne prøve, hvilket blandt andet betød, at der blev skabt et rigtig godt fælleskab blandt de studerende, hvor man var nødt til at hjælpe hinanden, hvis man ville klare den”.

"6 % bestod i første forsøg, mens 94 % ikke bestod og måtte kæmpe for at komme med senere

Bjarne Ørskov Lindhardt

Og Bjarne Ørskov Lindhardt nød godt af dette fællesskab. Han var flyttet til København for at studere lige efter studentereksamen, kendte ikke en sjæl og satte derfor meget pris på at blive en del af det sociale liv på studiet. Det endte da også med, at Bjarne fik mange gode studiekammerater i de år, som er folk han stadig ser, og med hvem han for nyligt har holdt 40 års studenterstartsjubilæum med.

Usikkerhed

Studiet var dog ikke altid uden udfordringer. Bjarne Ørskov Lindhardt læste medicin før Panum blev bygget færdig og forelæsningerne blev holdt steder som Park Bio, gamle lagerlokaler i Århusgade samt i kælderen på anatomisk institut. Derfor kan han også godt misunde nutidens medicinstuderende, når han som underviser kommer ud på Panum, hvor campus emmer af glade og nysgerrige studerende.

Samtidig var noget andet af det, der også prægede Bjarne Ørskov Lindhardts tid på medicinstudiet en stor usikkerhed. ”I begynder 1000, og der vil være mindre end 100 af jer der klarer den første eksamen og I kan se frem til et fag med stor arbejdsløshed”, lød parolen fra underviserne.

Skulle man gøre sig forhåbninger om at få et job, skulle man adskille sig, og en af de måder kunne være ved at forske. Derfor valgte Bjarne undervejs i studierne at tage et år på Statens Serum Institut, hvor han havde fået et skolarstipendium til at arbejde på et videnskabeligt projekt – noget der kom ham til gode sidenhen.

Bjarne Ørskov Lindhardt fik nemlig til opgave på Serum Instituttet at arbejde med at sætte en diagnostisk metode for infektioner, og herefter var han ikke i tvivl om at han skulle gå den vej.

Motivation

Kendetegnende for studiet dengang var nok, at dem der var kommet igennem, også var dem der var bedst motiveret. Medicin både var og er et meget komplekst fag og det krævede derfor et højt engagement, fortæller Bjarne.

Bjarne Ørskov Lindhardt blev færdig i begyndelsen af 80’erne og havde studeret i en periode med stort lægeoverskud, men i 1981 kom en arbejdstidsreform, hvor man prøvede at normalisere arbejdstiden for yngre læger, hvilket kastede nogle stillinger af sig.

”Den generation jeg blev færdig sammen med lukrerede på, at der pludselig opstod en lang række stillinger”, forklarer Bjarne og fortsætter ”vi måtte så høre fra vores ældre kolleger, at vi jo ikke blev lige så gode som dem, fordi vi jo ikke arbejdede lige så meget”.

Et lille og eksklusivt speciale

Efter studiet valgte Bjarne Ørskov Lindhardt at fortsætte specialet inden for infektionsmedicin, men da faget på det her tidspunkt var meget lille og eksklusivt, måtte han i gang med mere videnskabeligt arbejde før han kunne komme ud og praktisere. Her lavede han blandt andet noget af det allerførste HIV-forskning i Skandinavien og blev i den grad grebet af specialet.

”Det var da også sjovt og spændende at være i laboratoriet, men jagten på finansiering og det hele tiden blive bedømt på, om det man lavede var godt nok, det ville ikke tilfredsstille mig i længden”, forklarer han.

Derfor gav det også sig selv, at han efter fire år i laboratoriet skulle tilbage og være kliniker.

”Når man er forsker så er det aldrig godt nok, man kan altid publicere mere. Og grundlæggende har jeg fundet ud af, at det for mig er en tilfredsstillelse at se patienter og pårørende hver dag”, fortæller Bjarne Ørskov Lindhardt.

Leder og tæt på patienterne

Derfor er han da også glad for nu at være havnet på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, hvor han fungerer som ledende overlæge. ”Det med at være på en afdeling, hvor det først og fremmest handler om at skabe så gode vilkår som muligt for patienterne, det synes jeg er det det hele handler om, og når man så tilmed kan være med selv – det er for mig essensen ved lægegerningen”, fortæller han begejstret.

Arbejdet som ledende overlæge handler om afdelingens drift og den faglige ledelse, hvor han dog sparer meget med de andre overlæger på afdelingen. Det handler blandt andet om, hvordan man kan optimere og udvikle afdelingen og gøre den bedre ud fra de rammer, der nu en gang er sat.

For Bjarne handler det om at skabe gode rammer for medarbejdere og patienterne, og han har ingen planer om at bevæge sig videre op i hierarkiet. Han vil nemlig gerne være tæt på patienterne og kunne gå stuegang.

Fra Ebola til SARS

Infektionsmedicinsk Afdeling som Bjarne er leder af, er ikke en hvilken som helst afdeling. Foruden et ambulatorium med en stor del HIV-patienter og et sengeafsnit for patienter med akutte infektionssygdomme så som Malaria, har afdelingen også beredeskabsforpligtelsen i Østdanmark i forhold til globale epidemier som Ebola og SARS, hvor folk skal i isolation.

”Vi holder løbende beredskabsarbejdet ved lige for når det går løs skal det sidde på fingerspidserne”, forklare han.

Da Bjarne i sin tid startede som læge, var der kun én infektionsmedicinsk afdeling i Danmark, men udbredelsen af HIV op gennem 80’erne skabte flere afdelinger og fik faget til at vokse, og ifølge Bjarne vil det nok fortsætte med at vokse. ”Der kommer hele tiden nye sygdommer og infektioner - nye aspekter og nye resistensproblemer. Samtidig lever folk længere, og tager meget mere rundt i verden”.

Prøv jer selv lidt af

Når Bjarne Ørskov Lindhardt bliver spurgt om gode råd til de nuværende medicinstuderende, peger han på et element, som han godt ved at svært at honorere i nutidens uddannelsesverden - nemlig at det gælder om at snuse til forskellige specialer og forsøge at prøve forskellige ting af inden for den medicinske verden allerede under studierne.

Men han er dog ikke i tvivl om, at hvis man eksempelvis kommer i spændende praktik eller på et interessant udlandsophold, kan det være med til at præge resten af ens karriere. Derfor gælder det om at opsøge mulighederne, når de byder sig, slutter han.