Vild med dyr

Interview fra 2010 med Birgitte Iversen Damm, dyrlæge og Ph.D Faglig projektleder i Dyrenes Beskyttelse

En dokumentarfilm om grises adfærd og velfærd, blev afgørende for den vej Birgitte Iversen Damm valgte af gå under sine studier på LIFE (det daværende Landbohøjskolen).

Birgitte Iversen Damm ville være dyrlæge på en anderledes måde, og resten af veterinær-studiet kom på mange måder til at omhandle svin og dyrevelfærd, og efter en længere forskerkarriere, er hun nu landet i Dyrenes Beskyttelse, hvor hun primært arbejder med svins adfærd. For at have mere tid til familien har Birgitte Iversen Damm de sidste 4 år kun arbejdet 28 timer om ugen, men føler, at der hele tiden har været plads til både faglighed og fordybelse. Hun er netop gået op på fuld tid, da børnene nu er større.

Studieskift var vejen frem

Birgitte Iversen Damm startede oprindeligt i 1987 på jurastudiet på Københavns Universitet. Her studerede hun to år, men blev aldrig rigtig grebet nok til at kunne se sig selv gøre karriere inden for juraen.

"Så bliver man nødt til at sætte sig ned og tænke: hvad interesserer mig - hvad gør mig glad?" fortæller Birgitte Iversen Damm om det studieskift, der var undervejs. En af de ting, som Birgitte Iversen Damm satte pris på, og som hun ser som en kvalitet i livet, er dyr.

"Så bliver man nødt til at sætte sig ned og tænke: hvad interesserer mig - hvad gør mig glad?."

Birgitte Iversen Damm

Derfor startede hun meget naturligt på veterinærstudiet (dyrlæge) på Landbohøjskolen, hvor hun relativt tidligt besluttede at fortsætte som Ph.D og forsker, fordi hun - efter den omtalte dokumentarfilm - meget gerne ville arbejde med dyrs adfærd og velfærd. Birgitte Iversen Damm er ikke opvokset på landet og fortæller, at det var både fængende og chokerende, da hun fik indsigt i landbrugets produktionsmetoder og konsekvenserne for dyrene.

"Jeg har ikke planlagt min karriere"

"Det at vælge noget, som man interesserer sig for, fører også nemt videre til, at man har nemmere ved tingene", fortæller Birgitte Iversen Damm, der har gjort en dyd ud af at følge sit hjerte i studie- og karrierevalg.

Birgitte Iversen Damm har langt fra planlagt sit studie og sin karriere. "Jeg satsede på at få høje karakterer under dyrlægestudiet, så jeg kunne få et Ph.D stipendium, men derudover har jeg ikke været en, der har planlagt i detaljer - det ene har taget det andet". Hun følte selv, at jo mere viden hun fik, jo flere ting fik hun lov til at være med til, og jo mere ekspertise hun fik på området, desto mere begyndte folk at lytte til hende. Derfor har hun hele tiden forsøgt at dygtiggøre sig, også efter at studierne stoppede.

Der åbnes nogle døre, når man er blevet god til noget og Birgitte Iversen Damm hævder selv, at motivationen nok ikke ville have været der, hvis hun havde skulle planlægge sig igennem.

Birgitte Iversen Damm sørgede dog for at være de rigtige steder, hun var opsøgende og meldte sig til frivillig arbejde på instituttet. Det var igennem det frivillige arbejde på studiet, at muligheden for at indgå i nogle interessante faglige projekter dukkede op. Efterfølgende blev det til Ph.D og mere end 10 år på forskervejen.

Når arbejdet giver værdi

Selvom Birgitte Iversen Damm har forladt Københavns Universitet og forskerverdenen, kan hun stadig se en klar rød tråd til det arbejde, hun har nu i Dyrenes Beskyttelse. "Jeg sidder ikke her og forsker, men jeg synes, at jeg bruger min forskerbaggrund enormt meget", fortæller Birgitte Iversen Damm, der dagligt føler, at hun gør brug af sin KU-viden.

"Studerende og nydimitterede, der er på jagt efter et job må først og fremmest følge hjertet og interessen."

Birgitte Iversen Damm

Hun nyder den store faglighed i jobbet i Dyrenes beskyttelse og hun bliver ofte brugt som ekspert. Her sætter hun en ære i først at undersøge emnet grundigt, inden hun udtaler sig, og blandt andet derfor ligger jobbet i Dyrenes Beskyttelse i god forlængelse af tiden på Københavns Universitet.

Ud over den store fokus på fagligheden i Dyrenes Beskyttelse føler Birgitte Iversen Damm også et værdifællesskab med Dyrenes Beskyttelse, hvilket er med til at gøre det attraktivt for hende at arbejde i en NGO. Birgitte Iversen Damm kalder sig selv et værdimenneske, og hun kan godt lide at arbejde for en højere sag, samtidig med at hun har en stor indflydelse.

Studerende skal følge hjertet

I det hele taget understreger Birgitte Iversen Damm, at man skal være motiveret for det, man arbejder med. "Studerende og nydimitterede, der er på jagt efter et job må først og fremmest følge hjertet og interessen" Dette er dog nemmere sagt end gjort, og Birgitte Iversen Damm er godt klar over, at man som nyuddannet ikke kan vælge og vrage, sådan som arbejdsmarkedet ser ud efter finanskrisen.

Derfor mener hun, at man især som nyuddannet skal være åben over for at se andre muligheder i den vej, man har valgt, og være bevidst om, at man måske skal tage en omvej, der i sidste ende kan føre hen til det, som man gerne vil arbejde med. Birgitte Iversen Damm fortæller, at hun i starten af studietiden aldrig havde kunnet forestille sig, at hun skulle arbejde med svin i så mange år, som det foreløbig har været tilfældet.

Birgitte Iversen Damm slutter med et opråb til de studerende om at gøre opmærksom på sig selv. "Det kan være en stor fordel, at man som studerende netværker og gør meget ud af at møde mange forskellige mennesker både på og uden for studiet". På den måde kan man synliggøre sig selv, hvilket i sidste ende kan føre til drømmejobbet.