Fra vicedirektør til konsulent

Interview fra 2009 med Birgit Lindsnæs, cand.scient.anth og Senior konsulent ved COWI

For et år siden foretog Birgit Lindsnæs noget, der lignede et stort karrierespring. Efter at hun en årrække havde været vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder, valgte hun at tage et job som seniorkonsulent i COWI – men hun oplever alligevel, at der er flere ligheder end forskelle mellem de to jobs.

Det gode job

Birgit Lindsnæs er ganske fast i mælet, når hun fortæller om hvad det gode job er for hende – nemlig et job med et overordnet formål, et formål der er mere end blot at øge virksomhedens indtjening: ”At det fører til noget, for en sag eller for nogle mennesker. F.eks. bedre arbejdsmiljø”.

"Det gode job er et job, hvor der er et formål. At det fører til noget for en sag eller for nogle mennesker."

Birgit Lindsnæs

Det meste af Birgits Lindsnæs’ karriere har da også udspillet sig i NGO-regi og i en semi-statslig institution: Røde Kors, Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder. Der har i høj grad været fokus på rettigheder set i en international dimension. I disse jobs har det været ganske naturligt at have den antropologiske faglighed med sig, f.eks. på Institut for Menneskerettigheder: ”Man var nødt til at binde op på partnerskaber og kigge nøje på lokale forhold inden man gik ind og lavede samarbejde – den langsomme måde at gøre tingene på, at grounde arbejdet.”

Birgit Lindsnæs oplever, at kulturen og mentaliteten hos kollegerne på COWI på mange måder ligner kulturen på Institut for Menneskerettigheder: ”COWI er en meget idealistisk virksomhed. Det er en selvejende fond, hvor det vigtigste for medarbejderne er at gøre et godt stykke arbejde”.

Fra leder til konsulent

Når man som Birgit Lindsnæs går fra et lederjob til et job, hvor man ikke har den endelige beslutningskompetence, kræver det en del overvejelser: ”Der er noget læring i det at være i stand til at træde ned ad rangstigen” siger hun. Birgit Lindsnæs følte, at tidspunktet for at skifte hest var kommet, og hun havde lyst til og behov for at fordybe sig fagligt i nogle år, hvilket kan være svært som leder: ”Som leder havde jeg al form for ansvar – jeg har været administrator, ansvarlig for økonomi, for at udvikle fagområder, partnerskabsprogrammer, organisationsudvikling, osv”.

"Det er også rart selv at kunne sidde i førertrøjen."

Birgit Lindsnæs

En anden udfordring i forbindelse med at træde ud af lederrollen har været at lære at blande sig udenom: ”Hvis man er tidligere leder, skal man måske holde lidt lav profil engang imellem”.

Det var rart at kunne sidde i førertrøjen, fortæller Birgit Lindsnæs, men lederansvar medfører en gang imellem spekulationer og nogle stressende situationer. Hun siger: ”Selvfølgelig har der været nogle omkostninger undervejs, når der sker voldsomme ting. F.eks. var Institut for Menneskerettigheder ved at blive nedlagt da den nye regering kom i 2001. Jeg kan nærmest ikke huske de år, fordi vi stod på hovedet og kæmpede for at overleve.”

Karriereplanlægning og netværk

Birgit Lindsnæs har ikke haft en decideret karriereplan, men har dog næsten altid vidst, hvor det næste job gerne skulle være: ”Da Institut for Menneskerettigheder blev oprettet, tænkte jeg, at det nok skulle være min næste station - og det blev det”.

Netværk har spillet en vigtig rolle for Birgit Lindsnæs’ karriereforløb, og både jobbet på Institut for Menneskerettigheder og det nuværende job på COWI fik hun tilbudt via netværk. Men hun påpeger, at der skal en vis armslængde til i den forbindelse: ”Det er jo tit i tredje led, at man får et job. Ellers kommer det for tæt på”.

Birgit Lindsnæs er og har selv været med i forskellige netværk, men der har først og fremmest været tale om faglige netværk. Hun er dog også med i netværk, som er opstået ud af ledelseskurser og ud af et mere eller mindre tilfældigt møde. Om det sidste fortæller Birgit Lindsnæs at hun, mens hun var leder på Institut for Menneskerettigheder, en dag mødte en direktør for en Danida-institution. De fandt hurtigt ud af, at begge havde behov for sparring på job og karriere: ”Vi blev på stedet enige om at starte et netværk for kvinder i ledelse. Vi skulle skaffe hver én, og næste dag havde vi vores gruppe. Vi har mødtes en gang om måneden lige siden 2001”.