Forskning i Harvards hellige haller

Benedicte Mengel Pers, cand.scient. i biofysik - ph.d. og netop hjemvendt efter 5 års arbejde som biofysiker på Harvard Universty i USA

Benedicte Mengel Pers er uddannet biofysiker fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. De sidste fem år har hun været ansat som forsker ved eliteuniversitetet Harvard i USA, hvor hun har arbejdet i et laboratorium sammen med en gruppe internationale forskere. I dette interview beretter Benedicte om årene ved det sagnomspundne universitet – en tilværelse der nu er slut, idet biofysikeren netop er hjemvendt til Danmark.

Viden i hele den vide verden

Studierne har bragt Benedicte vidt omkring; hun har boet i Tyskland, England og San Diego, USA. De internationale erfaringer og netværk var ifølge Benedicte afgørende for, at Harvard ansatte hende. Faktisk kan man skrive sig to gode råd bag øret, hvis man er studerende med drømme om en international forskerkarriere: 1) Søg til udlandet så tidligt som muligt. Det er ok at være opsøgende, sende mange e-mails og bruge sit netværk aktivt – især vejledere. 2) Det er ikke nok at være akademisk kompetent – lige så vigtigt er det, at man på det personlige plan passer ind i et forskerteam. ”Husk at være en god kammerat og ikke have alt for spidse albuer” slutter Benedicte.  

Høje forventninger på Harvard

Arbejdspresset er stort på Harvard, det stod hurtigt klart for Benedicte. Universitetets forskningsmiljø er konkurrencepræget, da internationale forskere kæmper hårdt om de midler og positioner, som er til rådighed. ”Mine kolleger ved Harvard som enormt koncentrerede og passionerede. Det er forskere, som har valgt karriere over familieliv, som lever og ånder for deres projekter”, fortæller Benedicte. Samtidig understreger hun, at hun både fagligt og privat har lært de akademiske stjerner at kende som ganske almindelige mennesker.

Ifølge Benedicte kendetegnes arbejdsmiljøet på Harvard ved, at man arbejder en del mere, end hun selv var vant til: ”Jeg har forsøgt at forholde mig bevidst til den konkurrenceprægede stemning i forskningsmiljøet, og har kunnet mærke en vis tryghed i visheden om at jeg kan vende tilbage til København igen. Samtidig har det fungeret som en drivkraft at forske på et højere niveau, hvor man har ’skulle løbe lidt stærkere’”. Det konkurrenceprægede miljø på Harvard resulterede også i, at Benedicte udviklede nogle tårnhøje ambitioner. Men når hun betragter ambitionerne lidt på afstand, går det op for hende, at hun mest af alt overtog ambitionerne fra sine kolleger. Derfor har Benedicte løbende reflekteret over, hvad hendes egne forventninger til sig selv i virkeligheden er.

Forskerkarriere og familieliv

Benedicte er gift, og hendes mand er også ansat som forsker på Harvard. Ægteparret har prioriteret at krydre karriereræset med venner og familie uden for Harvards tykke mure – men det er ikke let at navigere mellem fritid og forskermiljøets høje forventninger. En lang orlov er der heller ikke tid til, og således var Benedicte på barsel i blot 3 måneder, inden hun fortsatte sin forskning. ”Det er også en erfaring ved at arbejde i udlandet; man kommer til at sætte endnu mere pris på de arbejds- og levevilkår, vi har i Danmark”.

Mentorerfaringer

Københavns Universitets internationale mentorprogram nød i 2014 og 2015 godt af Benedictes deltagelse, idet hun hvert år var mentor for en udvekslingsstuderende fra KU. Sammen med sine mentees reflekterede hun over deres fremtidige studie- og karrievalg, ligesom hun delte ud af egne erfaringer.

Ved kandidatgradens afslutning havde den unge biofysiker selv glæde af sin specialevejleder, der siden specialet har fungeret som en mentor for hende; hos ham søger hun stadig sparring omkring faglighed og karriere. Selv vil hun gerne være med til at udvikle lignende programmer i fremtiden, som kan inspirere og motivere studerende til at gå ind i videnskab.

Fremtiden i Danmark

Julen 2015 når Benedicte at fejre i Danmark, og hun glæder sig til at komme tættere på venner og familie og til at genoptage kontakten med gamle venner, som har været lidt på standby i løbet af årene i USA. Hvad det næste karriereskridt bliver, er endnu uvist, men Benedicte beskriver Niels Bohr Instituttet ved KU som ’sit hjem’. Måske KU kan se frem til at byde en forsker fra Harvard velkommen tilbage?

Opdatering 2017: Benedicte er idag ansat som post.doc. ved Niels Bohr Instituttet