CSR-chef hos Mærsk

Mit studie-dit studie med Annette Stube, Head of Group Sustainability i Mærsk og KU-alumne fra psykologi.
Interview fra 2014

”Jeg kan tydeligt huske, at jeg sad i en bus på vej over en bro i Paris, og pludselig slog det ned i mig, at det da var psykologi, jeg skulle læse”. Det fortæller Annette Stube, CSR-chef i Mærsk om valget af studie, der både har budt på gode oplevelser og store udfordringer. En ting er dog sikker: Annette Stube har ikke ladet sig slå ud af udfordringerne, men har stilsikkert fulgt sin lyst til at arbejde med udvikling af organisationer i nogle af Danmarks største virksomheder.

Ville egentlig være arkæolog

Da Annette Stube var færdig med gymnasiet, havde hun gode karakterer med i bagagen og kunne derfor vælge stort set, hvad hun ville. En ting stod dog klart - Annette Stube skulle læse på universitetet.

Efter et sabatår i Paris, hvor Annette Stube havde brugt meget tid på at finde ud af, hvad hun skulle læse, faldt brikkerne endelig på plads. ”Det var en kombination af interesse, en tro på at jeg ville være god til det, og så selvfølgelig en forventning om, at jeg ville kunne tjene til dagen og vejen”, fortæller hun om valget af psykologi.

Hun havde egentlig gennem sin barndom tænkt på at blive arkæolog, men hun endte alligevel i en helt anden retning.

Levede ikke op til forventningerne

Desværre levede studiet ikke helt op til forventningerne. ”Der var ikke lagt nok op til studiemiljøet, og man gjorde ikke nok fra universitetets side for at ryste denne gruppe sammen”, forklarer Annette Stube. Det sammenstillet med få timer på et nedslidt KUA medvirkede til at Annette og hendes medstuderende ikke brugte mere tid på studiet end højest nødvendigt, hvilket selvfølgelig var ærgerligt. ”Man kommer der og vil så gerne lære, men fik meget lidt tilført, så den gnist man selv havde, skulle virkelig holdes i live”, fortæller hun.

"Meget af det – og det kan jeg især se nu – som man skal lære de første par år, det er det at arbejde og være i en virksomhed

Annette Stube

Heldigvis blev det lidt bedre på overbygningen, hvor de studerende blev mere fokuserede på deres særskilte interesser, og hvor folk tog mere ansvar. Annette Stube specialiserede sig inden for organisationspsykologi, hvor man fik etableret et nogenlunde miljø.

Ville være HR-konsulent

Psykologi er et studie, der breder sig fra neuropsykologi til organisationspsykologi, hvor Annette Stube gennem hele studiet stilede mod sidstnævnte med det sigte en dag at kunne ende som HR-konsulent.

Derfor kløede hun på med studierne i organisationspsykologi samtidig med, at hun lagde en del timer i sit studiejob på alarmcentralen på SOS-International.

Her arbejdede Annette Stube de fleste år, mens hun læste, og hun befandt sig godt i det meget internationale miljø fyldt med andre studerende. Det betød, at det var der og på kollegiet Studentergården, at Annette Stube fandt sit egentlige studiemiljø.

Studiejob på fuld tid

Da studierne nærmede sig afslutningen, drømte Annette Stube som sagt om at komme ud og arbejde som HR-konsulent i en stor virksomhed. ”Det stod meget klart for mig at jeg ville arbejde med HR, men da jeg så kom ud, var der bare ingen jobs til psykologer. Og organisationspsykologi var en ny specialisering dengang, så det vidste aftagerne heller ikke lige, hvad de skulle gøre med”, forklarer Annette Stube, der afsluttede studierne i 1994.

Derfor valgte hun at fortsætte jobbet i SOS-International på fuld tid og blev efter kort tid tilbudt et lederjob i organisationen som chef for 200 læger og sygeplejersker samt leverandører i Østeuropa og Afrika, samt opbygningen af psykologiske kriseteams i Danmark, Sverige og Norge.

”Det var et topspændende job, men var jo slet ikke det jeg havde regnet med, og det lå hele tiden i baghovedet, at jeg skulle det andet, for nu var det jo det, som jeg var uddannet til”. For selvom arbejdet med de psykologiske kriseteams smagte lidt af fisk, så var det jo en helt anden specialisering inden for psykologien end den Annette Stube havde beskæftiget sig med og stræbt efter.

Den organisatoriske kompetence er noget helt særligt

Det blev dog nogle rigtig lærerige år i SOS-International. ”Meget af det – og det kan jeg især se nu – som man skal lære de første par år, det er det at arbejde og være i en virksomhed”, fortæller Annette Stube og fortsætter ”den organisatoriske kompetence er i virkeligheden noget helt særligt i sig selv, og noget man ikke normalt stifter bekendtskab med på universitetet”.

Ifølge Annette Stube kunne man sagtens eksperimentere med at få dette ind allerede undervejs i studierne. Når man skal ansætte folk, gør det nemlig alting lettere, hvis kandidaterne ved, hvordan man skal agere i en virksomhed, forklarer hun.

HR-konsulent i Novo Nordisk

Efter 2,5 år i SOS blev Annette Stube tilbudt et job som HR-konsulent i Novo Nordisk. ”Det var ligesom stedet, hvis man skulle være noget inden for HR”.

Efter 2 år blev Annette Stube dog kæreste med chefen og måtte derfor finde et andet arbejde. Novo Nordisk skulle på det tidspunkt netop til at arbejde med en social rapport, der skulle forklare omverdenen mere om, hvordan virksomheden tog et socialt ansvar.

”Der kiggede de i HR-afdelingen for at finde en der vidste noget om medarbejdere, og det blev så mig”, fortæller Annette Stube, om det der blev startskuddet til Novo Nordisks tredobbelte bundlinje, hvor man ikke bare kigger på medarbejdere, men også på deres påvirkning af omverdenen, herunder miljø, sociale og økonomiske områder.

Det var et noget andet fagligt felt end HR, og Annette Stube kom ind i det på et tidspunkt, hvor alt var nyt, og hvor der ikke rigtig var nogen autoriteter på området. ”I dag kan man jo få universitetsgrader og certificeringer i det. Dengang var der ingenting. Vi arbejdede derfor med internationale tænkere, og det var sindssygt spændende at være med til det udviklingsarbejde”.

At kunne hjælpe andre mennesker

Efter 11 år i Novo Nordisk gik turen til Mærsk, hvor man ligeledes ville begynde at arbejde mere strategisk og struktureret med social ansvarlighed og CSR. Her sidder Annette Stube nu som leder af Group Sustainability, der kort fortalt arbejder med at identificere de negative påvirkninger, man som virksomhed har på omverdenen, og accelerere de positive.

På den måde er der stadig en klar rød tråd mellem psykologistudiet, og det som Annette Stube laver nu, hvor de processer der sættes i værk i Mærsk skal sikre gode vilkår både for egne medarbejdere og for mennesker i de områder, som virksomheden har berøring med. ”Selvom det lyder banalt, så var mit valg af psykologi også et valg om at kunne komme til at hjælpe andre mennesker”, slutter hun.