Ideologi og sund bondefornuft

Interview fra 2009 med Annette Hartvig Larsen, cand.agro. og adm. direktør på Aarstiderne

Som datter af et forstanderpar på en landbrugsskole på Falster, var Annette Hartvig Larsens kurs mod Landbohøjskolen (nu Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE) helt naturlig. I dag er hun administrerende direktør for Aarstiderne A/S og er hver uge ansvarlig for, at 30.000 kasser med økologisk frugt og grønt kommer frem til firmaer og private.

Jordforbindelsen

Såvel Annette Hartvig Larsens far som hendes farfar og to søstre er landbrugskandidater. Uddannelsen på Landbohøjskolen viste sig dog for Annette at være noget anderledes end det studiemiljø, hun kendte fra barndommens landbrugsskole: ”Da jeg kom ind på Landbohøjskolen i 1983 gik det fra at være den ledelsesprægede, visionære landbrugstænkning, som jeg kendte det hjemmefra, til at blive kemi og matematik, skåret op i atomer og sprøjteplaner,” forklarer hun.

I dag er hun glad for at hun alligevel blev hængende og blev cand.agro., fordi hun fået en masse med i bagagen, som hun bruger dagligt i sit arbejde på Aarstiderne: ”Aarstiderne er funderet i marken, i jordforbindelsen, og dyrkningen er det vigtigste. Jeg kender fagudtrykkene og bevæggrundene uden at skulle tænke så meget over det,” siger hun.

"Det er totalt privilegeret, at få lov til at være leder af en virksomhed med så klar en retning og et produkt, der er så let at forstå."

Annette Hartvig Larsen

Men set i bakspejlet har uddannelsen på LIFE også præget Annette Hartvig Larsens tankegang på et mere overordnet niveau: ”Der er meget inspirerende i naturfagene. At have siddet og studeret botanikken, plantefysiologien – det er jo heeelt fantastisk. Det er sådan en ting jeg vender tilbage til. Hele selvorganiseringsprincippet – hvis naturen kan finde ud af det, så kan vi jo nok også. I stedet for at ville forsøge at kontrollere så meget hele tiden”.

Leder med ideologier

Landbrug og ledelse har været en del af Annette Hartvig Larsens opvækst, hvor hun voksede op på landbrugsskolen Næsgaard Agerbrugsskole på Falster. Hendes far var en idérig og idealistisk forstander, som havde store visioner for udviklingen af landbruget. Men som der er tradition for på de frie skoler omfattede lederrollen også forstanderens familie: ”Det var godt nok min far der var forstander og min mor, der ”bare” var forstanderfruen, men det var da hende, der i høj grad fik det hele til at fungere i det daglige. Hun lavede sådan en slags indirekte ledelse – og fik ting til at ske med stor indføling” ” fortæller hun.

Morens rolle som ”facilitator” på landbrugsskolen har fulgt Annette Hartvig Larsen lige siden. Netop det at gå ”bag om og løse” problemerne inden de opstår, mener hun karakteriserer den måde, hun er leder på: ”Jeg har en indre radar, der registrerer forandringer og mulige problemfelter - ligesom min mor havde. Og den hjælper mig egentlig non-stop: om det er i arbejdet med strategier, i konfliktfelter mellem afdelinger eller kolleger, eller uhensigtsmæssige arbejdsgange. Jeg forsøger at registrere alt det, der gør os intransparente og i sidste ende kan ødelægge motivationen og idéen, før det når at ”gro fast”.

Som leder er Annette Hartvig Larsen også er inspireret af idéen om Open Space Technology. Her opfordres medarbejderne til at byde ind på netop deres område og samtidig tage ansvar for at de får ført deres projekter ud i livet. Denne lederstil er ikke ensbetydende med en laissez faire-holdning: ”Der er masser af ansvar, herunder også ansvaret for at vælge sine handlinger.” Det kan man selvfølgelig kun, hvis man som medarbejder kender konditionerne og derfor ser Annette Hartvig Larsen sin egen rolle som ”at være den der holder og kommunikerer rammen og retningen”.

Bæredygtighed på virksomhedsplan

Annette Hartvig Larsens baggrund er det konventionelle landbrug. Det kendte hun fra sin opvækst på landbrugsskolen og det var også det, hun beskæftigede sig med under studierne på Landbohøjskolen. Økologien kom med jobbet på Aarstiderne. Selv forklarer hun overgangen fra det konventionelle til det økologiske landbrug:” Jeg har aldrig rigtig følt det som det store svære skifte – jeg var mere optaget af værdigrundlaget. Jeg ville gerne være en del af noget, som jeg kunne blive begejstret over og være stolt af, og hvor der blev tænkt i bedre og ikke kun i større”. Det økologiske og bæredygtige værdigrundlag er til gengæld styrende for arbejdet i Aarstiderne, og for Annette Hartvig Larsen helt centralt: ”det er totalt privilegeret at få lov at være leder af en virksomhed med så klar en retning og et så letforståeligt produkt”. Det økonomiske overskud er ikke endemålet for en forretning som Aarstiderne, hvor overskuddet bliver investeret i nye projekter og produktioner. Hun udtrykker det således: ”Vi har sådan en leveregel om at penge ødelægger alt og mangel på penge resten”.

"Vi har sådan en leveregel om at penge ødelægger alt og mangel på penge resten."

Annette Hartvig Larsen

Siden Annette Hartvig Larsen kom til Aarstiderne i 2003 er omsætningen fordoblet og antallet af ansatte er steget fra 80 til 120. Det betyder, at der skal mere til end et godt værdigrundlag for at få virksomheden til at løbe rundt, der skal også laves ”bæredygtighed på virksomhedsniveau” som hun kalder det.” Vi har pligt til, at det også kører i morgen – vi har 120 mennesker, som har deres arbejde i Aarstiderne og nogle kunder og en omverden, som vi har forpligtet os overfor,” og hun slutter: ”Det er sund bondefornuft – det er ”vi må tjene pengene, før vi bruger dem”. Det er ikke så sofistikeret.”

Det gode råd

Mærk efter. Tænk efter. Prøv tingene af. Flyt dig.

Det er når du stiller dig ud i midten, siger det højt, lader tingene ske og lader være med at stå i vejen for dig selv, at du finder frem ind til det virkelige talent og den indre retning.