En uddannelse, der åbner dørene

Mit studie – dit studie med Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors og KU-alumne fra økonomi.
Interview fra 2014

Anders Ladekarl startede egentlig på historiestudiet i Århus og manglede kun specialet, da han indså, at han var nødt til at læse noget helt andet. Anders Ladekarl ønskede nemlig en uddannelse, der kunne åbne dørene til organisationsverdenen – en verden som han allerede under studierne var blevet en stor del af, og hvor han nu sidder som chef for Danmarks største humanitære organisation.

Kastede sig hovedkulds ud i politstudiet
Anders Ladekarl var allerede tidligt på studiet engageret i organisationsarbejde i blandt andet Danske Studerendes Fællesråd og senere Dansk Ungdoms Fællesråd. Men jo længere han kom i historiestudiet, jo mere kunne han se, at det var et studie, der trak i en retning af undervisning.

Derfor tog Anders Ladekarl skridtet fuldt ud og skiftede studie og universitet. ”Jeg kastede mig hovedkulds ud i politstudiet uden at vide en pind om, hvad det handlede om”, fortæller han og konstaterer, at det kom lidt bag på ham, at han skulle bruge så meget tid på matematik og statistik.

"Jeg kastede mig hovedkulds ud i politstudiet uden at vide en pind om, hvad det handlede om

Anders Ladekarl

Et kulturelt chok
Det var ikke kun på det faglige plan, at de to studier adskilte sig. Anders Ladekarl var vant til at læse og studere og følte derfor, at økonomistudiet i starten mindede lidt meget om gymnasiet med rigtig mange timer og med en kultur, hvor man tog meget hånd om de studerende.

Selvom det måske kunne virke voldsomt at skulle skifte studie så tæt på afslutningen, fortryder Anders Ladekarl ikke sit oprindelige valg af historiestudiet, da det gav ham en kritisk indgangsvinkel til teorien, som de fleste medstuderende på økonomi ikke havde fra starten. ”Det var en kæmpe ballast at have et historiestudie i ryggen, ikke fordi jeg kunne overføre ret meget, men fordi jeg havde lært en kildekritisk metode, der er mindst lige så vigtig på økonomi”, fortæller han.

Masser af aktiviteter ved siden af studiet
Anders Ladekarl havde under hele sin studietid masser af aktiviteter ved siden af studierne. ”Det har været uomgængeligt og en del af min personlighed at være engageret i samfundet”, siger han. Det betød faktisk også, at Anders Ladekarl valgte at have fuldtidsjob i de sidste to år af økonomistudiet. ”Hvis man organiserer sig og fokuserer, er det ikke den store opgave at læse, men det handler selvfølgelig også om, hvor store ambitioner man har”, forklarer han.

Det gik da også sådan, at Anders Ladekarl fortsatte med at arbejde samme sted, da han blev færdig, men nu som økonomichef. Dermed oplevede han aldrig rigtig overgangen fra studielivet til arbejdslivet, fordi arbejdet fyldte så meget allerede under studierne, og fordi arbejdslivet stort set lignede studielivet blot uden de årlige eksaminer.

Ledertype
Anders Ladekarl kom altså ud på den anden side af universitetet som leder og er fortsat i den position lige siden. Først som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd, sidenhen som international chef i Dansk Flygtningeråd, og nu sidder han så som generalsekretær i Dansk Røde Kors en organisation med 1.300 medarbejdere og mere end 29.000 frivillige.

”Der er en rimelig lige linje i de ting, som jeg har foretaget mig, uden at det nødvendigvis har været særlig planlagt. Når man opnår et job, som jeg har gjort, er der også en stor grad af tilfældigheder, der spiller ind”, fortæller Anders Ladekarl og pointerer, at det dog ikke er en tilfældighed, at han er havnet i netop denne branche.

Bevægelse
Noget at det, der driver Anders Ladekarl i jobbet som chef for en af Danmarks største humanitære organisationer, er at motivere medarbejdere og frivillige og at få folk til at bevæge sig. ”Der er faktisk ikke så stor forskel på at motivere en frivillig i en genbrugsbutik og på at lave globalt nødhjælpsarbejde”, forklarer han om arbejdet i Dansk Røde Kors, hvor det blandt andet handler om at være en del af en global bevægelse.

Når Anders Ladekarl bliver bedt om at give nogle gode råd til nye studerende, handler det også om at være i bevægelse både på og uden for studiet. ”Engager dig for alt i verden uden for studierne, få dig et godt studiejob, der rækker ud over studierne og lad være med at tro, at det at få en karakter mere eller mindre vil afgøre din fremtid”.