Suzanne Brøgger fejret som ny æresalumne

Ca. 100 mennesker fandt en solbeskinnet fredag formiddag vej til Multisalen på Det Humanistiske Fakultet. Her bød dekan Kirsten Refsing velkommen til et heldagsseminar i anledning af forfatteren Suzanne Brøggers udnævnelse til æresalumne, indstillet af Det Humanistiske Fakultet. 

"Du er i høj grad en rollemodel både for nuværende og kommende studerende."

Prorektor Lykke Friis

Det kvindelige forbillede

Prorektor Lykke Friis overrakte æresalumnebeviset til Suzanne Brøgger og mindede om, at datoen 17. april også er Karen Blixens fødselsdag. Måske tilfældets symbolik sagde Lykke Friis, men ikke alene er Blixen et af Suzanne Brøggers forbilleder, de er og har begge været forbilleder for generationer af kvinder i kraft af deres unikke selvstændighed på mange af livets og litteraturens områder.
Lykke Friis sluttede sin tale af med at karakterisere Suzanne Brøgger som et forbillede for generationer af studerende: "Du er i høj grad en rollemodel både for nuværende og kommende studerende". 

Giraffen - samlesæt og lånedyr

Herefter fulgte en samtale mellem Suzanne Brøgger og lektor Erik Skyum-Nielsen med indlagte oplæsninger af smagsprøver fra Brøggers godt 35-årige forfatterskab.
Suzanne Brøgger læste som det første Kritik af giraffen fra bogen Sejd og kaldte giraffen et rigtigt "samlesæt af et dyr". Selv giraffens latinske betegnelse Camelus Leopardis antyder, at her er tale om et typisk "lånedyr" med træk fra mange andre dyr.
Brøgger sammenlignede sig selv og forfatterskabet med giraffen: "Jeg låner, stjæler og inspireres af andre forfattere og sammensætter på ny". 

"Brug dit liv på det som kun du kan."

Suzanne Brøgger

Det grænseoverskridende forfatterskab

Erik Skyum-Nielsen tog tråden op og hæftede sig ved genreblandingen og det grænseoverskridende i forfatterskabet - både som overskridelse af genregrænser, men også grænseoverskridelser som et gennemgående tema.
- Man kan ikke vide hvor grænsen er, man er nødt til at undersøge det, sagde Suzanne Brøgger og pointerede at hendes vigtigste og primære drivkraft er undren. 

Ovenstående var en af de mange fyndige bemærkninger Suzanne Brøgger kom med denne formiddag, her som er direkte råd til de mange fremmødte studerende. Brøgger fortalte, at du hun tidligt blev klar over, at hendes livsopgave var at skrive om det kvindelige begærs anatomi. Derfor blev det påbegyndte speciale om kommunistiske nationalbevægelser i Centralasien aldrig gjort færdigt.

Den pinagtige menneskekrop

Suzanne Brøgger fortalte, at forpligtelsen over for denne opgave har betinget de mange grænseoverskridende tematikker i forfatterskabet, ikke mindst fordi en tematisering af begæret medfører, at kroppen og dens pinagtige behov og ytringer trænger sig på.
Som hun med et smil bemærkede: "På en eller anden måde er det meget pinligt at være menneske"

Blikket på samtiden

Til slut bevægede samtalen sig ind på et andet vigtigt træk i forfatterskabet, nemlig samtidskarakteristikken. Her fremhævede Suzanne Brøgger ideologiernes sammenbrud og jegets opløsning som centrale elementer - men hun påpegede også, at hun ikke nødvendigvis er den store pessimist på fremtidens vegne.
- Det er umuligt at sige, om de store forandringer er gode eller dårlige.

Efter frokost afholdt fakultetet et seminar om Brøggers forfatterskab og dets betydning for litteraturen i de sidste 30 år.