Paul Auster

Paul Auster blev udnævnt til æresalumne ved et stort arrangement i Københavns Universitets Festsal d. 13. maj 2011.  

Paul Auster blev en af de mest centrale forfattere i 1980’ernes og har sidenhen fået flere læsere og mere popularitet. Især i Europa og Danmark, hvor man i dag anser Auster for en af de største nulevende forfattere.

Paul Auster er uddannet MA i komparative litteraturstudier fra Columbia University, og indstillingen til æresalumne fra Det Humanistiske Fakultet begrundes blandt andet i Paul Austers banebrydende og toneangivende forfatterskab, der er genstand for forskning både internationalt og i stor stil i herhjemme.

Universitetsverdnen ligger derfor ikke Paul Auster fjern, og han har både undervist på Princeton og Columbia.

At han ydermere kan beæres med titlen æresalumne på Købenahvns Universitet begrundes i indstillingen således:
"Auster har en særlig tilknytning til Danmark. F.eks. har han gjort en stor indsats for at tilgodese vort lille sprogområde ved at lade den danske oversættelse indtil videre af 6 romaner udkomme forud for udgivelsen på originalsproget, han gæster os ofte og gerne og har haft et tæt samarbejde med Per Kofods Forlag siden 1987."

En æresalumne æres bl.a. på grund af en enestående indsats inden for sit felt, internationalt format og et særligt engagement og loyalitet over for universitetet.