Sophie Wollny – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

For studerende > Mit studie - dit studie > Det Samfundsvidenskabelige Fakultet > Sophie Wollny

Man gemmer ikke det bedste til sig selv

Mit studie – dit studie med Sophie Wollny Risom, kandidatstuderende på psykologi.

Allerede tidligt i gymnasiet gjorde Sophie Risom sig tanker om psykologistudiet. Hun vidste at kravene til at komme ind var tårnhøje, men med en stor interesse for mennesker og for det menneskelige sind, vidste hun også, at det ville være indsatsen værd at gå efter et godt snit. Nu har hun netop afsluttet sin bachelor og kan se frem til et par udfordrende og mere praksisorienterede år på kandidatdelen.

Meget teoretisk BA

Selvom Sophie Wollny Risom var meget begejstret, da hun startede på psykologi, levede det faktisk langt fra op til de forventninger, hun havde gjort sig om studiet.

”Det tror jeg faktisk ikke det gør for mange”, fortæller hun. ”Det er nemlig et sindssygt teoretisk studie i starten. Jeg tror rigtig mange vælger psykologi, fordi de synes det er spændende at arbejde med mennesker, og du ser ikke rigtig mennesker i de første tre år af dit studie”.

Til gengæld har det været spændende på en anden måde, end Sophie havde forestillet sig, og det har virkelig været lærerigt.

”Det har været super spændende at bevæge sig rundt i de forskellige grene af psykologifaget allerede på bachelordelen, som er både overvældende og meget bred.”

Neuropsykologi

Sophie Risom startede i dette semester på kandidatdelen, hvor hun skal gå fra det meget brede perspektiv på faget til i højere grad at begynde at specialisere sig. Planen er neuropsykologi, og dermed bevæger hun sig i en mere naturvidenskabelig retning.

”Det var ikke den retning jeg havde troet at jeg skulle gå, da jeg kom herind, men man opdager hurtigt, at det er et meget filosofisk fag. Jeg tror jeg blev grebet af det kognitions- og neuropsykologiske, fordi det var mere konkret og der er flere facitter”, forklarer Sophie.

Man hjælper da hinanden

Hvad studielivet angår, har Sophie Risom også været meget begejstret ”Folk udefra siger, vi er meget ens - 80 % piger og 80 % piger med et meget højt snit”, siger hun og griner. Så det er måske nogle lidt korrekte og lidt stræbsomme typer, der læser psykologi, fortæller hun, men det betyder noget for fagligheden, det er nemlig et studie, hvor folk er virkelig dygtige. 

"Folk deler erfaringer i Facebook-grupper og man gemmer altså ikke det bedste til sig selv

Sophie Wollny Risom

Psykologi er ifølge Sophie ellers ikke det mest sociale studie, men en ny studieordning, der har betydet flere timer, har faktisk hjulpet rigtig meget på dette. Samtidig er folk rigtig gode til at hjælpe hinanden på psykologi. ”Folk deler erfaringer i Facebook-grupper og man gemmer altså ikke det bedste til sig selv”, fortæller Sophie, for hvem dette selvfølgelig har været en rigtig glædelig overraskelse.

Relevante studiejobs hænger ikke på træerne

Ved siden af studiet arbejder Sophie Risom som studentermedhjælper på Center for Hjerneskade. Ud over det har hun arbejdet ulønnet i de første to år af studiet som frivillig på en ungdoms-rådgivningslinje.

”De betalte studierelevante jobs for psykologistuderende hænger ikke på træerne”, fortæller hun og fortsætter ”der er derfor mange der tager frivilligt arbejde, som jeg synes man lærer rigtig meget af – det at kunne relatere faget til praksis og smage lidt på praksis”.

Det gode ved de studiejobs, som Sophie har haft, har også været muligheden for at arbejde sammen med færdige psykologer og på den måde få lov til at spejle sig selv i de færdige kandidater.

Og på faget er der da også en forventning om, at man skal have studiejob. ”Vi kommer jo alle sammen ud med den samme titel og skal have de samme jobs. Så den eneste måde de kan vælge os til, er ved at se på de erfaringer, vi allerede har gjort os undervejs i studierne”, forklarer hun.

Forestillinger om fremtiden

Sophie Risom har altså nok at se til med læsning, studiejob samt at deltage i de sociale ting studiemiljøet på psykologi byder på. På psykologi kan man engagere sig i alt fra studenterrevyer til festudvalg og til udviklignen af kommunehospitalet som et nyt, fantastisk campusområde.

Først og fremmest vil Sophie dog koncentrere sig om og glæde sig til studierne på kandidatdelen, som hun endnu ikke helt ved, hvor vil føre hende hen. 

”Jeg har ikke nogen forestillinger om fremtiden”, fortæller Sophie og smiler. ”Jeg håber og tror at kandidaten vil åbne mine øjne for noget, fordi det nu bliver meget mere praksisorienteret, og at vi nu får en føler med, hvor de forskellige dele af psykologien kan føre hen”.