Personlig gennemslagskraft. Man skal turde turde - tør du det? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Alumni > 2011 > 11_lykkebosse

Personlig gennemslagskraft. Man skal turde turde - tør du det?

Hvem frygter ikke at stå foran en forsamling og så gå i sort, eller ikke at turde række hånden op af frygt for et spørgsmål ikke er skarpsindigt nok?

Mon ikke de fleste kender til det? At tænke en masse og ikke lige få det sagt. Kan frygten overvindes og kan man lære at brænde igennem? Hvordan finder man sin kommunikative x-factor og forfølger drømmejobbet med god mavefornemmelse? På en lun forårsaften gav to slagfærdige kvinder deres bud på, hvordan man kommunikerer, så man bliver hørt.

Margaret Thatchers indsættelse som premierminister falder sammen med Danmarks Befrielse, og er i år også dagen for et møde mellem Lykke Friis og Stine Bosse. Det er nu ikke befrielsen eller engelske politik, der var på dagsordenen 4. maj i Brandes-auditoriet; men hvordan man opnår befriende gennemslagskraft uden brug af The Dames håndtaske!

Med udgangspunkt i deres karrierehistorier delte ministeren og den tidligere Tryg-direktør generøst ud af deres erfaringer. Spændende guldkorn, interessante vinkler og en kærkommen bekræftelse af at det er mere end håndtasken, der ligger bag slagfærdige kvinders erfaringer med at få budskab igennem.

Kloge kvinders erfaringer med indflydelse, magt og kraft, ville jeg gerne høre mere om og lagde vejen forbi alumne-arrangementet  Personlig gennemslagskraft. Kommunikér så du bliver hørt. Og jeg var ikke den eneste – salen var næsten fyldt af nysgerrige ører – og der var flest kvinder.
 
Arrangementet indledtes af prorektor Thomas Bjørnholm med reference til årets Oscar-vindende film om Kong George d. 6.'s sprogproblemer. Kongens stammen er en næsten umulig udfordring, og hans nervøsitet og usikkerhed er tå-krummende mærkbar i filmen. Men selv de næsten umulige kommunikative udfordringer viser sig at kunne overvindes. Og denne aften i Brandes-auditoriet gav Bosse og Friis rundhåndet tips til, hvordan det kan gøres.

Problemer skal under debat, tænker jeg associerende til Georg Brandes - og en debatterende aften blev det sandelig også.

Jeg har aldrig strøget skjorter

Stine Bosse gav tre gode råd: 

  • Få jeres børn tidligt
  • Sørg for at få en mand, der tager sin del af husarbejde og børnepasning
  • Sørg for ligeligt fordelt orlov

”Far: tag jeres del. Mor: giv slip”. For hvis der skal være plads til karriereren, skal timerne på hjemmefronten fordeles - og det går ikke i spænd med den klassiske kønsopdeling for husarbejde. Det handler om, at der er balance mellem tingene og enderne passer sammen.
Derudover, uddyber Bosse, handler det om at være ordentlig over for kollegaer, give plads og tage ansvaret når resultater skal opnås.

At Bosse er blevet kaldt foregangskvinde kom bag på hende, og faktisk mener hun ikke, at hendes køn som udgangspunkt berettiger til titlen. Foregangskvinde for hvad? Ja, Bosse fortæller, at hun i mange år blot fokuserede på at gøre sit arbejde godt: ”Jeg tror på fremstrakte hænder” og ”det har været medvirkede til, at jeg har fået gennemslagskraft”. Det har været hårdt arbejde og at gøre tingene godt. Bosse har gennem sin karriere lyttet til sin intuition og fokuseret på at opbygge relationer og netværk.

At lige netop hendes køn skulle blive det, som i medierne tillægges den særlige gennemslagskraft, er kommet bag på hende. For Bosse er det lige netop forskellighederne mellem mænd og kvinder, der er det interessante og det, som forskelligheder sammen kan udrette. Herved åbnes for diskussionen om kvoter for kvinder i bestyrelser. Det er et forhold, som Bosse er ambivalent over for, for det burde være kvalifikationer, der er det bærende. Omvendt er det Bosses erfaring, at hvis der skal ske ændringer og forskellighederne skal kunne rykke sammen, så skal der styring til – om det så indledningsvist bare skulle være for tre år! Opskriften på gennemslagskraft er lige så klar som titlen på Bosses bog: Det handler om at turde, og det handler om målrettethed, træning og viljen til at gå de veje man brænder for.

Hvor intet vover

For Lykke Friis hviler god kommunikation på øvelse og erfaring. Friis har gennem sin karriere lært vigtigheden af at kunne præcisere sin kommunikation. ”Man skal kunne skære igennem kompleksiteten”, uddyber Friis og opridser seks punkter, som en vej til gennemslagskraft i kommunikation: 

  1. Kompetencer –  øv dig i det små, eks. foreningsarbejde og gennem studier
  2. Glem ikke hjertet – benyt eks. tillid i talen og associationer
  3. Opmærksomhed på ordets magt – nogle ord kan dræbe, som eks. bimbo-kvoter!
  4. Nærvær er guld værd – find noget der samler folk
  5. Man skal turde dyrke sin egen stil
  6. Og glem ikke smilet

pointerer Friis og citerer Thatcher: ”Hvis du vil have noget sagt, så spørg en mand. Hvis du vil have noget gjort, så spørg en kvinde”. Muligheden for gennemslagskraft kommer i mødet mellem det anderledes i kombination med det, man har lært. Man skal turde gå på banen og dyrke sin egen stil. Det er en risiko, det er svært, og der er hård konkurrence, uddyber Friis.

Den kommunikative gennemslagskraft kommer af erfaring, og erfaring fordrer arbejde. Slet og ret – aftenens budskab er øvelse, øvelse og vilje. Det er ikke spørgsmålet om hvorvidt, det er (gennemslags-)kraften, der fører til magten eller magten, der fører til kraften. Det er snarere vejen til at slå igennem, der fordrer overvindelse. ”Vær den første til at række hånden op og stil spørgsmål”, opfordrer Friis og refererer til erfaringer gjort af Madeleine Albright. Den tidligere amerikanske udenrigsminister syntes ikke at kunne få gennemslagskraft i en mandsdomineret verden. Albrights nølen i forsamlinger resulterede alt for ofte i, at hun hørte andre stille de spørgsmål, hun selv havde tænkt. Albright stillede sig selv en udfordring: Hun ville benytte enhver mulighed til at stille mindst ét spørgsmål. Også selv om hun ikke kunne lide det. Efterfølgende oplevede hun større og større inddragelse – for folk kommer til dem, som tør gå forrest. ”Gør én ting om dagen, du ikke bryder dig om” supplerer Bosse, ”og det modner dig”. At få gennemslagskraft handler om at turde, at forberede sig og at bruge sin intuition. 

Og opfordringen tages op. De (kvindelige) hænder skydes i vejret, da aftenens indslag afrundes med en spørgerunde. Og endnu engang øses ud af erfaringer i bl.a. effektiv kommunikation, et godt netværks betydning og vigtigheden i at være forberedt. 

Det var en inspirerende og underholdende aften, hvor to kvinder med power i mundtøjet med engagement og drive bekræftede, at gennemslagskraft bygger på langt mere end blot en håndtaske af Thatcher-kaliber, - det kræver kvindemod og mandsvilje – det er bare om at turde...

Du kan se alle billederne fra arrangementet her.


Reportagen er skrevet af KU-alumne Eva Karkov.