Vesten og Rusland – på vej mod ny kold krig? Historien som læremester – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Program > Historien som lærermester

Vesten og Rusland – på vej mod ny kold krig? Historien som læremester

Ved professor Poul Villaume

Siden Ruslands folkeretsstridige annektering af Krim i 2014 har flere og flere talt om, at vi er i – eller i hvert fald på vej mod – en ny kold krig mellem Vesten og Rusland. Under Putins ledelse er Rusland blevet beskyldt for at ville splitte eller ødelægge det transatlantiske forhold, EU og hele den liberale verdensorden.

I oplægget vil den aktuelle udvikling i forholdet mellem Vesten og Rusland blive vurderet i lyset af en kritisk gennemgang af både den Kolde Krigs og post-koldkrigsperiodens historiske forløb, og det underliggende spørgsmål til besvarelse vil være: Kan de historiske erfaringer med forholdet mellem Vesten/USA/NATO på den ene side og Sovjetunionen/Østblokken/Rusland på den anden side siden 1945 bidrage til at afdæmpe og løse op for konflikten mellem de to parter i den nye, multipolære globale orden?

Du kan opleve Poul Villaume og en lang række andre fantastiske oplægsholdere, når Alumnernes Dag 2017 løber af stablen lørdag d. 30. september.