Sikkerhedspolitik i det 21. århundrede - billeder som magtfaktor – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Program > Billeder som sikkerhed...

Sikkerhedspolitik i det 21. århundrede - billeder som magtfaktor

Ved professor Lene Hansen

Muhammedtegningerne, Abu Ghraib fotografierne, videoer af flygtninge på de europæiske motorveje – den internationale sikkerhedspolitiske dagsorden er tæt forbundet med billeder. Billeder kommunikerer sikkerhedsproblemer, som verdenssamfundet bør gribe ind overfor: Ebola epidemien i 2014 var for eksempel fulgt at gribende fotografier af døde og døende ofre. Billeder er med til at rammesætte sikkerhedspolitiske begivenheder: tænk over, hvad ”11. september” havde været, hvis der ikke have været billeder af fly, der ramte World Trade Center! Og billeder kan i sig selv give anledning til terror, som vi så det med angrebene på Charlie Hebdo.

Hvordan skal vi mere præcist forstå billeders sikkerhedspolitiske potentiale og effekt? Kan billeder afgøre, om noget er et sikkerhedspolitisk spørgsmål, eller kræver det at billedet gives en bestemt fortolkning? Er billeder sikkerhedspolitisk vigtige, fordi de taler til vores følelser? I forskningsprojektet ”Images and International Security” har Lene Hansen de seneste 3 år arbejdet med disse spørgsmål, som danner udgangspunkt for oplægget. Lene Hansen vil give et indblik i, hvordan billeders sikkerhedspolitiske kommunikations-potentiale bør teoretiseres og hun introducerer en bred vifte af konkrete eksempler på billeders aktuelle betydning for så forskellige sikkerhedspolitiske områder som klimaforandring, cybersikkerhed og migration.

Du kan opleve Lene Hansen og en lang række andre fantastiske oplægsholdere, når Alumnernes Dag 2017 løber af stablen lørdag d. 30. september.