Den syvhovedede Luther - mellem middelalder og modernitet – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Program > Den syvhovedede Luther

Den syvhovedede Luther - mellem middelalder og modernitet

Ved professor MSO Anna Vind

Hvem var Luther egentlig? En tyran? En frihedshelt?

Allerede på reformationstiden blev han fremstillet som begge dele. I 1529 udgav Johannes Cochlaeus, en højt uddannet mand med meget lidt sympati for Luther og hans sag, et illustreret smædeskrift om den syvhovedede Luther. Luther blev her portrætteret som et uhyre, hvis udsagn pegede i alle retninger og ingen mening gav.

I 2017 er der udkommet et tilsvarende polemisk skrift, hvor idehistorikeren Frederik Stjernfelt tegner et negativt billede af Luthers person og tænkning, ligeledes ud fra tallet 7. Ifølge Stjernfelt har Luther ikke – sådan som mange ellers antager – haft nogen positiv betydning for det moderne Europa.

I sit oplæg vil professor MSO Anna Vind vil tage disse antipatier og anklager op og med afsæt i dem tegne et nuanceret billede af den historiske person Martin Luther, hans ideer og forestillinger og de sammenhænge de indgik i.

Du kan opleve Anna Vind og en lang række andre fantastiske oplægsholdere, når Alumnernes Dag 2017 løber af stablen lørdag d. 30. september.