9 mia. mennesker kræver en plan for ressourcefordeling – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Program > En plan for jordens re...

9 mia. mennesker kræver en plan for ressourcefordeling

Ved professor Katherine Richardson

For længe siden opdagede vores forfædre, at det er en forudsætning for samfundstrivslen, at vi passer på vores lokale naturressourcer. Senere blev vi klar over, at en regional forvaltning af naturressourcer også er en nødvendighed for trivsel. Klima- og andre globale miljøforandringer får os nu til at indse, at en bevidst forvaltning af naturressourcer på det globale niveau er en forudsætning for fortsat samfundsudvikling. Men kan man overhovedet forestille sig en sådan forvaltning?

Katherine Richardson er havbiolog, og hendes forskning bidrager til en relativ ny disciplin, hvor der sættes fokus på at forstå, hvordan de processer, der finder sted i havet, luften og på landjorden, påvirker hinanden og munder ud i det miljø, vi kender. Sammen med en international forskergruppe har hun været med til at introducere begrebet Planetary Boundaries - en slags ”kontoudskrift”, som forsøger, at identificere hvor langt vi kan gå i vores påvirkning af jorden og dens processer, uden at vi risikerer væsentlige og uoprettelige ændringer i det miljø, som er en forudsætning for vores trivsel.

Du kan opleve Katherine Richardson og en lang række andre fantastiske oplægsholdere, når Alumnernes Dag 2017 løber af stablen lørdag d. 30. september.