Oplægsholdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Oplægsholdere

Oplægsholdere

Du kan på Alumnernes Dag møde spændende alumner samt en perlerække af KU-forskere (listen opdateres løbende):


Vincent F. Hendricks Professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet

Vincent F. Hendricks har modtaget af en række nationale og internationale priser for sin forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og Rosenkjærprisen.

I årene 2005 — 2015 var han chefredaktør af Synthese, verdens største tidsskrift i filosofi.

Vincent F. Hendricks har i 2016 udgivet bøgerne INFOSTORMS og SPRÆNG BOBLEN.


Katherine Richardson Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet

Katherine Richardson har sideløbende med forskningen været formand for både Regeringens Klimakommission og for styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions.

Senest er Katherine Richardson, i starten af 2017, udnævnt som medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019.


Lars Rebien Sørensen Tidl. CEO i Novo Nordisk og æresalumne ved Københavns Universitet.

Lars Rebien Sørensen kom til Novo Nordisk i 1982 som nyuddannet forstkandidat fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, der nu er en del af Københavns Universitet.

Han ville egentlig have været skovrider, men ansættelsen i Novo inden for marketing af enzymer blev startskuddet til en lang og glorværdig karriere i en af landets største og mest omtalte virksomheder.

Ved Alumnernes Dag føjer Københavns Universitet ham til rækken af prominente alumner som Bodil Nyboe Andersen, Johannes Møllehave og Stine Bosse, der alle er blevet hædret for at have ydet en enestående indsats inden for deres faglige felt, og som har vist særlig engagement og loyalitet over for universitetet.

Læs mere om Lars Rebien Sørensens udnævnelse til æresalumne her.


Lene Hansen Professor i international politik ved Institut for Statskundskab

Lene Hansen har en omfattende publiceringsliste på prestigefulde internationale forlag og tidsskrifter bag sig, hvilket har gjort hende til en højt respekteret og anerkendt forsker i feltet verden over. Hun modtog i 2011 EliteForsk-prisen for sit videnskabelige arbejde.

Lene Hansen leder fra 2014 til 2017 et større forskningsprojekt om billeders betydning for sikkerhedspolitik med titlen "Images and International Security". Her ser hun bl.a. på den betydning, billeder har fået for sikkerhedspolitikken, eksempelvis Muhammed-sagen, og det visuelles evne til at påvirke den sikkerhedspolitiske dagsorden.


Finn Cilius Nielsen Professor i klinisk molekylærbiologi på Institut for Klinisk Medicin (Københavns Universitet) og på Center for Genomic Medicine (Rigshospitalet)

Finn Cilius Nielsen er uddannet cand.med. fra Københavns Universitet i 1986 og sidenhen dr.med. Han var i 2010 med til at starte Center for Genomic Medicine på Rigshopitalet. Afdelingen er i øjeblikket en af de største udbydere af genomisk analyse i Danmark med fokus på præcisionsmedicin og kræftdiagnostik.

Finn Cilius Nielsen er tidligere leder af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og i øjeblikket bestyrelsesmedlem af Alfred Benzon Fonden.


Mads Nielsen, professor og institutleder på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Mads Nielsen er institutleder på Datalogisk Institut, hvor han også har været ansat som leder af Image sektionen. Her har han forsket i forskellige aspekter af medicinsk billedanalyse til diagnosticering af sygdomme, bl.a. for at kunne afdække brystkræft på et tidligt stadium.

Tidligere har Mads Nielsen bl.a. været tilknyttet IT-Universitetet, som han var en af pionererne bag, og sideløbende med sin forskning har Mads Nielsen opbygget den forskningsbaserede start-up-virksomhed BiomediQ, som leverer specialistydelser til sundhedssektoren.


Anna Vind, professor (MSO) på Det Teologiske Fakultet

Anna Vind er professor (MSO) på Afdeling for kirkehistorie. Hun er uddannet cand.theol i 1996 og skrev i 2001 ph.d.-afhandling om Luther. Fra 2010-2013 var hun leder af forskningsprojektet "In-visibilis. Visibility and Transcendence in Religion."

Anna Vind er tovholder for Det Teologiske Fakultet i forbindelse med reformationsjubilæet 2017.


Poul Villaume, professor på Saxo-Instituttet (historie)

Poul Villaume er professor, dr.phil. i samtidshistorie ved Saxo-Instituttet under Københavns Universitet.

Han studerede statskundskab ved Aarhus Universitet og historie ved Københavns Universitet, hvor han sidenhen har forsket i blandt andet den kolde krigs historie.

Poul Villaume er medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, og han har modtaget den samtidshistoriske Sven Henningsen-Pris. Han er bl.a. forfatter, medforfatter eller medredaktør til omkring 30 bøger om dansk og international samtidshistorie og er desuden en flittig deltager i den offentlige debat om især udenrigs- og sikkerhedspolitik.


Jens Elo Rytter, professor på Det Juridiske Fakultet

Jens Elo Rytter er professor på Centre for international law, Conflict and Crisis på Det Juridiske Fakultet. Her forsker han blandt andet i forfatningsret, menneskerettigheder, pressefrihed og international ret.

Han er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og udgav i 2016 bogen Individets grundlæggende rettigheder.

Jens Elo Rytte er medlem af European Group of Public Law  og tidligere medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder


Nils Holtug, professor (MSO) på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og leder af Centre for Advanced Migration Studies (AMIS)

Nils Holtug arbejder med at undersøge sammenhængen mellem menneskers værdier og samfundets sammenhængskraft. Hans forskning og formidling spiller en vigtig rolle som baggrund for integrationspolitiske initiativer i Danmark og under den seneste flygtningekrise har Nils Holtug bidraget med debatindlæg, kronikker, interviews mm. i landsdækkende medier.

Nils Holtugs gennemførte sammen med Københavns Kommune og det daværende integrationsministerium i 2009 et større forskningsprojekt under overskriften ’Social sammenhængskraft og etnisk diversitet’.


Peter Thisted Dinesen, professor (MSO) og viceinstitutleder på Institut for Statskundskab

Peter Thisted Dinesens forskning handler primært om, hvad der former folks sociale og politiske holdninger og adfærd.

Hans hovedfokus har været på årsager til generaliseret social tillid - dvs. tilliden til mennesker, som vi ikke kender.

I de senere år har han fokuseret på andre holdninger og andre typer af adfærd herunder holdninger til indvandring, politisk deltagelse og holdninger til omfordeling


Per Michael Jespersen, KU-alumne og redaktionschef på Politiken

Per Michael Jespersen er redaktionschef og står for at udvikle skoler, kurser, projekter, konferencer mv., der kan gøre Politiken til mere end en avis. Han skriver også ledere, klummer og interview.

På eksamensbeviset står der cand.scient.pol. (1992) med bifag i sociologi (1985) og suppleringsuddannelse i retorik (1989) - det hele fra Københavns Universitet.

Siden 1998 har han i femten år stået i spidsen for debatstoffet og debatsektionerne i Politiken. Fra 2005 til 2009 var han chefredaktør på Ugebrevet A4.